21 de agost de 2020
21.08.2020
L'Empordà

Girona licita per 416.000 euros la vigilància de Fontajau i les piscines de la Devesa

L'Ajuntament ha de contractar una empresa externa perquè dins la seva plantilla no compta amb personal que pugui desenvolupar aquestes tasques El contracte entrarà en vigor el 16 d'octubre i tindrà una durada prevista de dos anys, tot i que es podria prorrogar fins a dos més

22.08.2020 | 06:30
L'exterior del pavelló de Fontajau de Girona.

L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació el servei de vigilància de seguretat del pavelló municipal de Girona-Fontajau i les piscines d'estiu de la zona esportiva de la Devesa. El pressupost de licitació és de 416.699,2 euros (IVA inclòs) i la durada del contracte, que es dividirà en dos lots (un per a cada equipament), serà de dos anys, tot i que es podrien prorrogar fins a un màxim de dos anys més. El contracte entrarà en vigor a partir del proper 16 d'octubre, un cop finalitzada l'actual temporada d'estiu. Les empreses que hi estiguin interessades tenen fins al dia 21 de setembre per presentar les seves ofertes, i l'obertura de pliques tindrà lloc el dia 28 del mateix mes.

Segons consta en l'informe justificatiu, l'Ajuntament ha de contractar aquest servei perquè dins la seva plantilla no té personal qualificat per dur a terme aquestes funcions. Tot i això, el servei de vigilància i seguretat és imprescindible per tal que puguin funcionar aquests dos equipaments esportius, de manera que el consistori necessita contractar una empresa que disposi de personal tècnic qualificat i amb les autoritzacions exigides d'acord amb la normativa actual, així com personal disponible per cobrir qualsevol baixa o imprevist que es presenti. Es considera servei de seguretat i vigilància el conjunt d'operacions que cal realitzar de manera diària o periòdica i que tenen com a objectiu garantir la vigilància i seguretat de les persones, dels actes que es realitzen, els béns i les instal·lacions.


Dividit en dos lots

El contracte es dividirà en dos lots, un corresponent al servei de vigilància del pavelló de Fontajau i l'altre per a les piscines de la Devesa. D'aquesta manera, els licitadors podran optar a un sol lot o a tots dos, ja que s'adjudicaran de forma independent.

El pressupost de licitació se situa en 416.699,2 euros, tot i que en les clàusules ja s'estableix que el preu d'adjudicació es pot modificar en funció de si calen ampliacions o modificacions horàries, per exemple, per la celebració d'esdeveniments més enllà de l'horari habitual dels equipaments.

En aquest sentit, el plec de clàusules estableix que el contracte es podrà modificar per «cobrir més o menys horaris en les activitats del pavelló o a les piscines de la Devesa perquè s'incrementin les activitats i es necessitin més hores, o bé per ampliació dels horaris ordinaris».

Aquestes modificacions, que seran obligatòries pel contractista, no podran excedir de forma acumulada el 20% del preu inicial del contracte i seran aprovades per l'òrgan de contractació. De fet, el valor estimat del contracte es preveu que acabi essent de 757.634,92 euros.


Preu de 20,5 euros l'hora

El preu unitari màxim pels serveis de vigilància i seguretat serà de 20,5 euros l'hora (sense IVA) tant per al pavelló de Fontajau com per a les piscines de la Devesa. Tot i això, en el cas de Fontajau el contracte constarà de 12.510 hores -ja que el pavelló està obert al llarg de tot l'any-, mentre que en el cas de les piscines de la Devesa serà només de 4.389 hores, ja que estan obertes bàsicament a l'estiu. És per això que el preu del contracte de Fontajau serà més elevat (307.830,05 euros, IVA inclòs) que no pas el de la zona esportiva de la Devesa, que se situarà en 108.869,15 euros, comptant-hi també l'IVA.

El contracte serà per al període comprès entre el 16 d'octubre de 2020 i el 15 d'octubre de 2022, tot i que es podria prorrogar fins a un màxim de dos anys (és a dir, es podrien fer dues pròrrogues d'un any cadascuna).

El contractista només podrà facturar les hores de vigilància i seguretat efectivament realitzades. La factura de cada mes es presentarà a l'Ajuntament abans del dia 10 del mes següent.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook