El 52,4% d'entitats socials de Girona ha augmentat la seva activitat arran la pandèmia de la covid-19, segons una enquesta realitzada pel Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona. L'informe, publicat pel mateix consell, recull les dades de les diferents entitats amb relació a l'impacte de la crisi del coronavirus a la ciutat.

Segons les conclusions del document, més de la meitat de les entitats declaren haver augmentat la seva activitat social durant aquests mesos, mentre que un 28,6 % diuen estar funcionant més o menys de la mateixa manera. En canvi, el 19% restant considera que la seva activitat ordinària ha disminuït «substancialment».

De la mateixa manera, 15 de les 21 entitats asseguren estar seguint amb els seus projectes però «adaptats a la nova realitat», a més de realitzar noves accions «per fer front a la crisi». Entre aquestes noves accions l'enquesta detalla el teletreball i l'augment d'ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació); col·laboracions amb voluntariat, noves entitats i empreses; nous dispositius d'atenció -com pavellons, beques i material escolar-; donacions per cobrir necessitats bàsiques, i suport a gent vulnerable.

L'enquesta també posa en el punt de mira les principals necessitats de les entitats i les seves preocupacions. Més de la meitat d'aquestes situen com a primera necessitat el manteniment del vincle amb els usuaris, la base social i la ciutadania com a principal necessitat. També destaquen la necessitat de tenir eines per treballar amb altres entitats i la liquiditat econòmica per atendre despeses corrents de l'entitat.

Pel que fa a les preocupacions de les entitats, assenyalen el grau d'efectivitat del suport emocional telefònic; els recursos humans insuficients per atendre situacions; l'augment de demandes de necessitats bàsiques; la gestió de l'angoixa i l'estrès dels professionals i la reducció d'ingressos; la viabilitat econòmica de l'entitat i les garanties en la contractació pública i processos de subvenció.

Necessitats no cobertes

El 81% de les entitats han detectat necessitats essencials no cobertes a la ciutadania de Girona. Entre aquestes assenyalen falta d'atenció a famílies en situació de vulnerabilitat; la detecció d'infrahabitatge; atenció assistencial a persones amb discapacitat; cobrir necessitats de material escolar, dispositius informàtics i digitals; suport emocional al dol i a l'ansietat, i accions contra la violència masclista i intrafamiliar.

A més, també apunten com a impacte del confinament en la situació social el deteriorament de persones usuàries -pel que fa a salut, l'estat cognitiu, físic, mental o relacional-; l'augment de la vulnerabilitat en tots els eixos d'exclusió; la manca de treball i d'inserció, i l'empitjorament de l'equitat, d'oportunitats i bretxa educativa. Pel que fa a la situació pròpia de les entitats socials, accepten que el confinament també els ha afectat, principalment amb la necessitat actual de canviar el model d'atenció a les persones cap a l'atenció professional telemàtica i la falta de finançament i reconeixement d'aquestes entitats.

Per últim, les entitats consideren que el Consell de Cohesió i Serveis Socials haurien de prioritzar, dins el Pla de Treball, un espai per la no discriminació o projectes per a joves migrats sols.