L'exregidor de l'Ajuntament de Girona i exdirector general de Patrimoni de la Generalitat Joan Pluma és un dels candidats a dirigir l'Auditori-Palau de Congressos de Girona; una plaça que es troba vacant des de l'any 2014, quan es va decidir no renovar el contracte de Marta Plascencia després de sis mesos en el càrrec. Pluma consta en el llistat d'aspirants admesos, al costat de vuit candidats més. Tots ells han estat convocats per continuar amb el procés selectiu el proper 21 de juliol.

La direcció de l'Auditori-Palau de Congressos és una plaça que es troba vacant des de fa anys. Inicialment l'havia ocupat Ramon Barnussell, però l'òrgan executiu va decidir prescindir-ne a principis de 2012 per tal d'estalviar-se el seu elevat sou, que en aquell moment se situava en 74.000 euros. L'any 2015 es va obrir un concurs públic per tal de recuperar aquesta figura. Aquell procés el va guanyar Marta Plascencia, que va rebre l'encàrrec de gestionar també Fira de Girona. Tanmateix, després dels sis mesos de prova, Fira de Girona va considerar que no havia complert amb les expectatives i va decidir no renovar-li el contracte.

Des de llavors, aquesta vacant ha quedat deserta. Ara, però, la Fundació Auditori-Palau de Congressos de Girona ha tornat a reactivar el procés selectiu. L'oferta del lloc de treball es va publicar oficialment el 13 de març i, segons consta en la llista penjada l'àmbit de «Transparència» del web de la Fundació Auditori-Palau de Congressos, s'hi han presentat nou candidats, un dels quals és Joan Pluma. El llistat també inclou l'actual coordinador de l'Espai Marfà, David Ibáñez; el tècnic de cultura Jaume Santaló; la coordinadora d'Apropa Cultura, Clàudia Torner, i Neus Vila, amb una llarga experiència en l'àmbit turístic al Consell Comarcal del Gironès, entre altres aspirants.

Quatre anys prorrogables

Segons consta en la convocatòria, la retribució anual del càrrec serà de 48.872,74 euros bruts, distibuïts en catorze mensualitats. El contracte serà de quatre anys i es podrà prorrogar per quatre més. La previsió inicial era que el nou director o directora es pogués incorporar al nou de lloc de treball al mes de març, però el procés s'ha endarrerit, presumiblement, arran de la crisi del coronavirus.

Les funcions del nou director o directora de l'equipament seran redactar l'avantprojecte del pressupost i la memòria anual de la Fundació; dirigir i supervisar els recursos humans; representar administrativament l'entitat quan sigui necessari i relacionar-se amb altres centres, entitats i institucions; vetllar perquè es portin a terme les resolucions dels òrgans de govern del Patronat de la Fundació i coordinar tots els serveis que tingui la Fundació.

A més, el màxim directiu de l'organisme haurà d'estructurar l'organització dels serveis d'acord amb els responsables de cada secció i dels mètodes de treball, tot introduint les innovacions tecnològiques que siguin necessàries; desenvolupar les activitats culturals, docents, d'investigació i de promoció per assolir les finalitats de la Fundació; captar recursos externs; proposar programes de col·laboració amb altres institucions i elaborar els indicadors i estadístiques necessàries per a l'elaboració d'informes sobres les activitats del centre.

Els principals criteris de valoració dels candidats seran la formació acadèmica relacionada amb l'àmbit de treball, l'experiència professional en l'àmbit de gerència o direcció executiva d'equipaments musicals o congressuals o altres tipus de grans equipaments similars i l'experiència professional en administració i gestió econòmica, així com en contractació pública. A més, també es tindran en compte altres habilitats, com ara el coneixement d'idiomes o els coneixements en estratègies de comunicació.