L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir el projecte de l'enderroc de l'edifici del polígon d'actuació PA 88 - Universitat de Cervera, que permetrà obrir el carrer de la Universitat de Cervera per connectar-lo amb el parc del Migdia. Es tracta de la construcció ubicada a l'encreuament entre el carrer de la Universitat de Cervera i el de la Universitat de Montpeller.

Amb aquesta actuació, s'inicia l'execució de les actuacions previstes en el Pla General d'Ordenació Urbana de Girona relatives al polígon d'actuació PA 88 - Universitat de Cervera, que té per objectiu donar continuïtat a la trama urbana d'aquesta zona de Pla de Palau i millorar la mobilitat dels veïns i veïnes del barri.

A més, el projecte d'enderrocament incorpora també la urbanització preliminar del carrer resultant, que travessaria del carrer de la Universitat de Montpeller al carrer de Pau Vila i Dinarés, a banda de la delimitació dels dos solars que quedarien a banda i banda de la via. En aquests espais, el consistori preveu la construcció de dos nous blocs d'habitatges de promoció pública.

«L'operació ens permetrà complir un dels objectius de govern com és l'ampliació d'habitatges públics. Està sent una actuació complicada perquè hem volgut tractar amb molta cura les persones que encara hi vivien fins ara, però amb l'aprovació del projecte d'enderroc fem un pas endavant definitiu per redefinir tot aquest sector», destaca el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí.

El consistori ha tirat endavant aquesta actuació tan bon punt s'està en la fase final de les valoracions de l'expedient d'expropiació. També s'ha reallotjat prèviament una de les dues persones que vivien en els habitatges afectats per l'expropiació i s'ha indemnitzat la persona llogatera de l'altre pis habitat.

El projecte s'ha aprovat per un import de 125.255,76 euros, i a continuació s'iniciarà el període de licitació. Un cop estigui adjudicat, el termini d'execució de les actuacions serà de cinc mesos.