Les obres de millora del carrer del Riu Freser de Girona que tenen per finalitat convertir el tram comprès entre els carrers de Santiago i de Sant Isidre en una plaça han començat aquesta setmana. Els treballs consistiran a eliminar el carrer asfaltat que actualment separa les dues places existents a banda i banda i unir-les creant un espai únic per a vianants. D'aquesta forma, els cotxes desapareixeran en aquest tram i també els aparcaments que hi ha. L'empresa adjudicatària del contracte ha estat Aglomerats Girona SA per un import de 141.045,98 euros (IVA inclòs) i està previst que les obres durin cinc mesos. Les actuacions responen al diàleg amb l'Associació de Veïns Pla de Palau - Sant Pau per aconseguir disposar d'un nou espai que es convertís en una plaça per al barri. El nou indret comptarà amb espais verds, espais de pas i jocs infantils.