12 de juliol de 2020
12.07.2020
L'Empordà

La Generalitat deu a l'Ajuntament de Girona 2 milions en impostos i multes

12.07.2020 | 06:30

No predicar amb l'exemple. El Govern català té 340 sancions de trànsit sense pagar i tampoc ha assumit l'IBI o les escombraries d'edificis com les comissaries o el Palau de Justícia. Hi ha deutes des de 1995 i els recàrrecs pels impagaments sumen 700.000 euros

La Generalitat de Catalunya no ha pagat la taxa d'escombraries dels anys 2018 i 2019 del Palau de Justícia a l'Ajuntament de Girona. Ni del centre penitenciari situat al Pont Major. Tampoc de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vista Alegre de l'any 2019. O la taxa de clavegueram de la comissaria de Trànsit, situada a la carretera de Santa Coloma, dels anys 2018 i 2019. També deu l'import del gual, les escombraries o l'IBI de diferents anys de la residència de la gent gran de la Creu de Palau, així com les escombraries dels anys 2010 i 2011 del Servei de Salut Pública a Girona Sud que hi ha al carrer Sol del barri de les Pedreres, així com el clavegueram de l'any 2019. I l'IBI de l'any 2015 i el clavegueram del 2018 de la Casa Pastors, a la plaça de la Catedral. O les escombraries de l'Insistut Santiago Sobrequés de l'any 2012. Aquests són només alguns dels deutes del Govern català a l'Ajuntament de Girona. A tots aquests impagaments d'impostos s'hi han d'afegir 340 multes de trànsit no abonades i que estan acumulades des de fa més d'una dècada. En ser una entitat pública, no es pot embargar cap bé per cobrar el deute i segueixen pendents de pagament.

La Generalitat i les seves entitats dependents duen anys sense pagar desenes d'impostos i multes a l'Ajuntament. El Govern català té deutes d'aquest tipus amb el consistori gironí des d'almenys l'any 1995. Al servei de recaptació municipal s'hi apilonen centenars d'expedients oberts de multes de trànsit que no s'han pogut cobrar, així com de desenes d'IBI i de taxes d'escombraries i de clavegueram de propietats que el Govern català té repartides per la capital.

Però també hi ha impagaments de la Generalitat per utilitzar l'escut de la ciutat (l'oficial de la ciutat), el cementiri, la deixalleria municipal o per fer obres, com ara a la seu central a la ciutat, a la plaça Pompeu Fabra, on hi ha pendents de pagar treballs corresponents als anys 2010 i del 2014.


La majoria, en període executiu

L'Ajuntament ha enviat un requeriment a la subdirecció general de tresoreria de la Generalitat per tal que «es duguin a terme les accions necessàries amb la finalitat de posar-se al corrent de les seves obligacions tributàries». Li reclama 2.066.849,55 euros. De tot aquest import, només 30.908,30 es troben encara en el període voluntari. Són els corresponents als darrers exercicis. La resta del deute, 2.035.941,25 euros, ja està en període executiu. Els recàrrecs per no abonar els deutes han fet anar pujant notablement l'import del deute i ho seguiran fent anualment mentre no es pagui. El deute principal és de poc més d'1,2 milions d'euros. Però no pagar quan correspon, comporta penalitzacions. En el cas de la Generalitat, l'endarreriment en el pagament ha suposat, per ara, un increment de 200.000 euros en recàrrecs i més de mig milió més pels interessos per la demora del pagament.

En total, el consistori gironí té oberts uns 630 expedients per intentar cobrar tots aquests deutes. Més de la meitat corresponen a multes de circulació. Són les esmentades 340 multes pendents de pagament. Pel que fa a vehicles, s'hi han de sumar 30 expedients més per no pagar l'impost de circulació de diferents vehicles del Govern català corresponents a diferents anualitats.


Nínxols, guals i l'escut municipal

Pel que fa a edificis i propietats de la Generalitat, hi ha 73 expedients corresponents a deutes de la taxa d'escombraries i 18 per la de clavegueram. També hi ha 50 expedients per no pagar l'IBI i 12 més per no abonar la declaració de l'alta cadastral amb efectes al rebut d'aquest impost, un per l'IBI rústic d'una parcel·la i tres per l'obertura d'establiments. A més, hi ha 29 conceptes relacionats amb deutes per impostos de construccions, instal·lacions i obres i un per una ocupació de via pública (un voladís en un edifici de la carretera Barcelona). La resta d'expedients corresponen a 28 impagaments de documentació de l'àrea d'urbanisme, una quinzena per utilitzar l'escut municipal, catorze per guals durant diversos anys i vuit per nínxols al cementiri nou corresponents al 2018 i al 2019. Finalment, hi ha cinc usos del servei de la deixalleria municipal.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook