L'Ajuntament de Salt i la seva àrea de Serveis Econòmicshan decidit aplicar noves mesures per fer front al Covid_19 i a les dificultats que la pandèmia pot generar pels veïns de la vila. En aquesta línia, i conjuntament amb la Xarxa Local de Municipis (XALOC) s'han aprovat tota una sèrie de modificacions i ampliacions del calendari fiscal 2020.

En concret, l'inici del pagament voluntari es posposa 30 dies, s'amplia de 2 a 3 mesos i el termini passa a ser del 15 de maig al 15 d'agost. A més, les quotes dels pagaments fraccionats i domiciliats en el banc es retarden un mes. La primera quota es carregarà el 15 de juny mentre que la segona ho farà l'1 d'octubre.

Aquestes mesures afecten els següents tributs:

BICE- Béns immobles de característiques especials

ESC.CIALS- Taxa d'escombraries comercials i industrials

GUALS- Taxa d'entrada i sortida de vehicles i de reserva d'aparcament

IBIR- Impost sobre béns immobles rústics IBIU- Impost sobre béns immobles urbans

IVTM- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

MERCAT- Taxa d'ocupació de via pública pel mercat setmanal

TAXVIV- Taxa d'escombraries domiciliàries

CEM-Taxa de cementiri municipal

D'altra banda, després de les mesures aprovades la setmana passada per tal de cobrar només els serveis prestats a la llar d'infants i al lloguer d'espais al viver d'empreses mentre no es recuperi la normalitat, des dels Serveis Econòmics del consistori es continua estudiant la viabilitat de noves prestacions.