Un total de 483 alumnes de grau de la Universitat de Girona (UdG) s'ha acollit al sistema d'avaluació alternativa, fet que representa un 4% de tots els estudiants. Els professors han anat adaptant quines proves feien servir per avaluar els alumnes i no hi ha un sistema globalitzat. D'aquesta manera, alguns d'aquests 483 alumnes hauran hagut d'estudiar per un examen a final del semestre en algunes assignatures, però en d'altres hauran fet treballs o pràctiques complementàries. El claustre de la UdG va aprovar aquesta mesura el 25 d'octubre per donar la possibilitat que els estudiants participessin en les mobilitzacions arran de la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre els líders independentistes.

Els estudiants que han optat per fer una avaluació alternativa als exàmens parcials i seminaris que habitualment s'utilitzen per posar les notes a la Universitat de Girona (UdG) s'ha quedat en un 4%. El mes d'octubre, arran de les protestes que hi havia periòdicament en contra de la sentència del Tribunal Suprem (TS), un grup d'estudiants va decidir tancar els accessos a totes les facultats. D'aquesta manera, s'impedien les classes.

Amb aquesta acció organitzada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), es demanava al rectorat que prengués mesures per evitar que el dret a l'educació no quedés impedit pel dret a la manifestació. I és que la majoria de classes són d'assistència obligatòria a partir de l'aplicació del pla Bolonya. A més, també hi ha exàmens parcials, seminaris i altres proves que ajuden a fer una avaluació continuada, en comptes d'enfrontar els alumnes a un únic examen final.

Finalment el 25 d'octubre el claustre va aprovar un sistema d'avaluació alternatiu. D'aquesta manera, tots els alumnes que volguessin participar en les mobilitzacions, podrien fer-ho. Si això volia dir que perdien classes o no podien acudir als seminaris, això no comportaria suspendre l'assignatura, sinó que cada professor hauria de plantejar una alternativa com ara fer un sol examen, fer treballs o pràctiques complementàries.

Ara, una vegada finalitzat el primer semestre del curs, s'ha fet oficial que només 483 alumnes de grau de la UdG han apostat per recórrer aquesta via alternativa. Això representa només un 4% de tots els alumnes que cursen una carrera actualment a la universitat. Aquestes 483 persones han fet les diferents proves que els professors els han plantejat segons l'assignatura. Després de l'aprovació d'aquesta alternativa, els centres docents van decidir quines proves s'utilitzaven en cada assignatura, tenint en compte les característiques de cada una d'elles.

De cara al segon semestre, la universitat tornarà a la normalitat i per això tots els alumnes es sotmetran a un sistema d'avaluació continuada.