L'Ajuntament de Salt ha liquidat el pressupost de l'exercici 2019 situant-se en índexs «elevats d'execució», segons l'informe d'intervenció del mateix consistori. En aquest sentit, cal destacar que l'execució d'ingressos és d'un 110,09% mentre que la de despeses és del 93,73%. Els principals indicadors compleixen amb escreix respecte al límit legal permès i, per exemple, l'estalvi net és de 6.198.338 euros, segons va informar l'Ajuntament en un comunicat. El deute és ara del 40,06%, molt per sota del 110% que permet el límit legal, mentre que el de llarg termini el darrer any s'ha disminuït en 1.475.511 euros.

Pel que fa al romanent de tresoreria, aquest 2020 es continua amb la tendència positiva dels darrers exercicis i se situa en 4.898.489 euros. D'aquesta xifra, 1.895.973 euros és el romanent a crèdit que es podrà utilitzar en inversions financerament sostenibles que s'afegiran al capítol d'inversions presentat dins el pressupost 2020.

L'alcalde, Jordi Viñas, valora molt positivament els resultats econòmics de l'exercici 2019 i explica que «és fruit de la tasca que vam iniciar durant el darrer mandat i que ens permet afrontar amb més recursos els reptes que tenim a sobre la taula i que durant l'actual mandat anirem executant». Viñas destaca que «un dels indicadors que posen en valor la feina feta és el deute, que aquest 2020 esperem situar al voltant del 35% quan, el 2015, ens el vam trobar al 106%».

Pel que fa al període mitjà de pagament a proveïdors, aquest 2019 el consistori saltenc l'ha situat en 13,72 dies, una xifra notablement inferior al límit legal, que és de 30 dies.

El regidor d'Hisenda, Toni Vidal, afegeix que estan «satisfets amb la liquidació d'un pressupost que ens permetrà tenir un marge de maniobra superior per afrontar les inversions que es projectin. Al mateix temps aquest 2020 acabarem d'adoptar les mesures necessàries per complir amb el Pla Econòmic Financer 2019-2020».