L'Ajuntament de Girona vol evitar la segregació a les zones escolars. Per aquest motiu, a partir d'un estudi encarregat a la Universitat de Girona treballen en diferents escenaris: mantenir les tres zones actuals però modificant els límits que les separen o concretar els centres escolars construint un cercle de proximitat a la residencia de cada família. Els objectius del govern municipal són principalment que els nens vagin a escoles de proximitat, ja que això ajuda que els mestres puguin fer una feina més comunitària i que els alumnes se sentin en el seu entorn. I, al mateix temps, també volen que a les escoles hi hagi la màxima heterogeneïtat social, que hi hagi diversitat a les aules, com a benefici en l'àmbit de la convivència. Amb aquest estudi busquen trobar un equilibri, degut que si posen l'accent a la proximitat, provoca homogeneïtat, i si se centren en l'heterogeneïtat, es complica la proximitat.

El que fa inicialment aquest estudi és observar el territori dividit per barris per poder obtenir dades segregades, i de caràcter socioeconòmic, que d'alguna manera contribueixen a explicar el motiu pel qual les famílies escullen un centre educatiu o un altre. Per dur a terme l'informe han utilitzat variables, com els nivells de renda o l'origen de les famílies, per així observar la diversitat i veure com s'hi organitzen les línies de les zones. «Sempre hi ha una relació entre capital educatiu i econòmic», assegurava el professor de la UdG i representant de l'equip redactor de l'informe, Quim Brugué.

«Com a govern tenim clar que volem una escola de proximitat i amb igualtat de possibilitats per tots els nens i nenes i que reflecteixi la pluralitat que té la ciutat», remarcava la regidora d'Educació, Eva Palau. L'estudi presentat per la UdG resumeix les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces de cada escenari. A partir d'aquestes dades s'ha de prendre la decisió de quina és la mesura més adequada. «Vivim en una ciutat que ha anat creixent i per tant les zones escolars hauran d'adaptar-se a les noves necessitats de la població», afegia la regidora. L'Ajuntament remarca que no prendran cap decisió sense que estigui consensuada, ja que «tot canvi implica l'afectació del dia a dia de les famílies, dels educadors i de tota la comunitat educativa», assegurava Eva Palau. Aquest document inclourà, a més de la nova proposta de zones escolars, altres mesures en l'àmbit educatiu per portar a terme al municipi en els propers anys. Durant les pròximes setmanes, seguiran treballant en la zonificació per arribar a una única proposta consensuada que s'aprovarà al ple del Consell Escolar Municipal (CEM) i que es preveu incloure en el Pacte contra la Segregació Escolar. La nova proposta de zonificació escolar es traslladarà també al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i es preveu que es pugui començar a implementar a partir del curs 2021-2022.