El regidor de Sostenibilitat de Girona es va reunir ahir a la tarda amb un col·lectiu d'amos de gossos per explicar-los els detalls de la nova ordenança de tinença d'animals. La trobada va ser a Can Ninetes i es va pactar després de creuaments de comentaris per les xarxes socials, sobre drets i deures dels animals, les sancions i altres aspectes. L'0rdenança està a exposició pública i es poden presentar al·legacions.