Un grup de nois i noies de Salt d'entre 15 i 18 anys han estat els encarregats de decorar les parets de la Fàbrica Jove de la vila, un espai de trobada per a joves del municipi. Els grafits s'han pintat seguint tres temàtiques com el feminisme, el canvi climàtic i les diferències culturals i, per dur los a terme, s'ha comptat amb la col·labor ació de l'associació gironina Heal que utilitza el hip hop i l'art del mural i grafit com a eina pedagògica.

Durant les darreres setmanes s'ha donat color i vida a les parets de la Fàbrica i els responsables de la iniciativa destaquen que "el procés de cr eació del s grafits , amb un treball col·laboratiu entre tots els participants, ha donat lloc a un espai que ha reforçat el sentiment de pertinença dels mateixos joves"

Espai de trobada per a joves

La Fàbrica Jove és un espai de trobada per a joves de Salt d'edats compreses entre els 12 i els 18 anys. En aquest espai, es treballa a través de projectes i activitats de lleure per tal que les joves aprenguin a gestionar el seu temps lliure de la forma més educativa i divertida possible, incentivant els processo s d'apoderament i la participació juvenil.