L'equip de govern de JxCat a l'Ajuntament de Girona ha decidit fer marxa enrere i preveu retornar al ple moltes de les competències que estaven delegades a la Junta de Govern Local des del juliol quan es va aprovar el cartipàs municipal (la distribució d'àrees del govern). A la junta només hi tenen accés els regidors de l'equip de govern i, per exemple, a l'octubre va servir per aprovar la pròrroga del servei de neteja viària i de recollida d'escombraries a Girona + Neta per 14 milions d'euros, esquivant el debat al ple municipal, que s'entreveia complicat. També una pròrroga de sis mesos per al contracte de neteja dels equipaments municipals a l'empresa Eulen. El retorn de les competències al consell plenari està previst que s'aprovi al ple ordinari corresponent al mes de febrer.

El gruix de les delegacions de competències a la Junta de Govern es van aprovar al mateix temps que el cartipàs, gràcies a l'abstenció dels regidors de Guanyem i d'ERC. El PSC havia reclamat, en diverses ocasions, el retorn d'aquestes competències al ple del consistori per tal que es puguessin votar considerant que alguns temes importants quedaven aprovats a la junta de govern sense que els grups de l'oposició puguessin donar el seu punt de vista.

Recentment, els socialistes havien explorat, fins i tot, la possibilitat de convocar un ple extraordinari per forçar una votació en què es fes retornar aquestes competències al ple. Altres grups de l'oposició haurien donat suport al PSC perquè pugués tirar endavant tant la convocatòria de la sessió plenària com posteriorment el retorn de les competències al ple. L'equip de govern, per evitar aquest ple extraordinari sabent, a més a més, que probablement hauria de retornar les competències que ara són a la Junta de Govern perquè perdria la votació, ha decidit fer-ho per decisió pròpia.

Algunes de les competències

Entre els aspectes que actualment estan delegats a la Junta de Govern hi ha l'aprovació de determinats expedients de contractació d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i de serveis i contractes administratius especials. També l'aprovació d'expedients de contractes privats, projectes d'obres ordinàries, les pròrrogues i modificacions de contractes, rectificacions d'inventaris. En matèria de personal, l'autorització de les sol·licituds sobre compatibilitats. A l'àrea d'hisenda, el reconeixement extrajudicial de crèdits i la modificació de preus públics, entre d'altres. També determinades sancions econòmiques, com ara quan siguin faltes greus i molt greus en el cas de d'infraccions urbanístiques.