La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat ha renovat l'autorització ambiental a la fàbrica paperera d'Hinojosa a Sarrià de Ter. La resolució inclou la valoració sobre les 156 al·legacions presentades per diversos veïns a títol personal i per part de l'Associació de Naturalistes de Girona. La majoria han estat desestimades. La Plataforma Ciutadana Prou de Sarrià de Ter ha lamentat la renovació de l'autorització que irònicament qualifica com «a regal de Reis patrocinat per Hinojosa, l'equip de govern de Sarrià de Ter i la Generalitat».

La plataforma mostra la seva disconformitat amb la decisió de la Generalitat i apunta que s'ha «prioritzat l'activitat industrial per sobre el benestar i la salut de les persones i el medi ambient». A les xarxes socials, l'entitat ciutadana afirma que és «una pena deixar Sarrià de Ter abandonada a la seva sort una vegada més» i avança que estudiarà la resolució. És aquesta entitat qui va impulsar la recollida d'al·legacions, juntament amb les formacions polítiques que tenen representació al consistori.

La Direcció General, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, renova així el permís concedit el març de 2017 després d'analitzar la documentació de diferents organismes.

L'informe agrupa les al·legacions en 24 per la seva similitud i en desestima directament 17. Per exemple, una que volia que es declarés incompatible l'ús industrial de fabricació de paper o cartró amb l'entorn residencial i d'habitatge. O que es denegui el projecte per la insuficiència de les mesures correctores en matèria de soroll, olors i contaminació atmosfèrica tenint en compte les irregularitats detectades en les inspeccions dels darrers tres anys. També la imposició de sancions, perquè es considera que s'han subsanat. O una que demanava el tancament de la planta preventivament perquè se solucionin totes les deficiències i s'eviti «l'engravament de la salut dels veïns».

Altres al·legacions s'accepten explicant que la petició ja està inclosa en una ordenança municipal i que per tant s'hauran de complir aquestes «condicions» o que s'estan prenent mesures per revertir la situació. L'expedient subratlla que l'empresa forma part d'una comissió de treball amb l'Ajuntament i supervisada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i, en aquest marc, ja ha proposat «diverses mesures correctores» per minimitzar les olors i complir amb la normativa. Unes mesures que també compten amb uns terminis d'execució i que si cal s'exigiran mesures complemenàries .

Sí que s'accepta una denegació de l'augment de la capacitat productiva de la indústria atesos els incompliments continuats detectats en les inspeccions dels anys 2016, 2017 i 2018. En aquest sentit es recorda que si l'empresa volgués fer un augment hauria de sol·licitar una modificació de l'autorització ambiental. També s'imposen noves condicions a incorporar pel que fa al funcionament de la planta depuradora vinculat al límit màxim d'abocaments permesos de determinats productes.

A més a més, l'informe d'autorització ambiental admet que durant la campanya del 2019 es va detectar «una única mostra» que superava els nivells permesos pel que fa a la contaminació del sòl, en una zona pavimentada, i es conclou que «el risc és acceptable».

L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, ha detallat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que han posat la resolució en mans dels serveis tècnics, tant jurídics com enginyers, per valorar-ne l'abast i decidir els passos a seguir. La resolució inclou que «es donarà audiència» a l'Ajuntament perquè faci les al·legacions «que cregui oportunes».