El Museu Memorial de l'Exili ha estat el lloc escollit per celebrar el Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat a Girona del mes de novembre.

El Consell de Direcció, presidit pel delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, reuneix mensualment i de forma itinerant, a tots els directors i directores territorials dels diferents departaments, i serveix per posar sobre la taula els temes més destacats del mes.

En aquesta ocasió el delegat, Pere Vila, ha explicat als directors i directores els continguts de les reunions mantingudes amb el Vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

El delegat també ha parlat dels temes que es van tractar durant la reunió d'emergències que el 20 de novembre va reunir a la Generalitat amb els presidents dels Consells Comarcals gironins i la Diputació de Girona.

Durant el Consell de Direcció el delegat també ha parlat de les trobades institucionals amb els alcaldes i alcaldesses de comarques gironines, coincidint que aquest mes ja s'han visitat més de 100 municipis. En aquest cas, els ha explicat les demandes que els representants municipals li han fet arribar.

El Consell de Direcció ha acabat amb la intervenció de la resta de membres, per tractar els temes que han considerat rellevants.

Abans d'aquesta reunió del Consell de Direcció Territorial de la Generalitat a Girona, l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha donat la benvinguda al delegat i els directors i directores territorials, que han aprofitat per fer una visita al Museu Memorial de l'Exili de la mà del seu director, Alfons Quera.

Museu Memorial de l'Exili (MUME)

El Museu Memorial de l'Exili, és un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica.

Es tracta d'un centre d'interpretació que recorda els exilis provocats per la Guerra Civil d'Espanya i de Catalunya. Sobretot l'exili dels vençuts en aquella contesa indissolublement lligada amb l'Europa de l'ascens dels totalitarismes i que fou el preludi de la Segona Guerra Mundial.

Situat al mateix pas fronterer per on van fugir la major part dels exiliats, el MUME compagina les funcions museístiques, a través de les exposicions permanents i temporals, amb les de recerca històrica i de difusió pedagògica. Sempre amb una mirada ampla que vincula el passat amb el present, perquè els conflictes que provoquen exilis han estat una constant en la història del segle XX i segueixen essent-ho fins al dia d'avui.