La proporció de gironines ateses per violència masclista als serveis de l'Institut Català de les Dones (ICD) gairebé s'ha doblat en cinc anys, ja que el 2014 representaven el 22,1% del total -llavors hi havia 543 usuàries en aquesta situació- i el 2018, el 41%. El percentatge, de fet, ja va superar el 40% el 2015 i es va acostar al 50% el 2017, essent el territori on més ha crescut durant aquest període.

De manera general, els serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD), que funcionen arreu de les comarques i gestionen l'ICD, l'any passat van atendre 2.278 gironines -el 8,5% de Catalunya-, 935 de les quals patien violència masclista. Segons consta en l'últim informe anual, per cada dona, els diferents serveis que estan a la seva disposició van fer una mitjana de tres consultes, de manera que es van sumar 7.827 atencions.

La majoria de les consultes estaven relacionades amb l'aspecte psicològic (3.389), seguides de les motivades per una situació de violència (2.099) i les que buscaven respostes jurídiques (1.175).

Els serveis socials van ser la porta d'entrada principal de les gironines que el 2018 van utilitzar algun recurs de l'ICD, ja que hi van derivar 1.165 dones. L'altre bloc més nombrós el formen les 570 usuàries dels SIAD que hi van acudir per iniciativa pròpia, seguides de 210 que hi van anar després de passar per la policia i de 180 més provinents dels diferents serveis de salut.

Igual que a Catalunya, la franja d'edat més atesa a la xarxa de serveis de la Generalitat per a dones és la que va dels 30 als 45 anys, a la qual pertanyen el 48,3% de totes les usuàries de l'any passat a Girona -5,6 punts percentuals més que la mitjana del país. Li segueix, amb bastanta diferència, el tram d'edat que va dels 46 als 65 anys i que representen el 28,7% de totes les atencions -en aquest cas, amb un percentatge inferior al de la mitjana catalana, del 32,8%.

Respecte a la manera d'iniciar els tràmits per rebre el suport necessari, 4.826 gironines ho han fet de manera presencial, més de 400 han optat per la via telefònica i unes 200 pel correu electrònic. Pel que fa al nivell d'estudis de les dones que acuden als SIAD, la major part tenen estudis primaris i batxillerat i formació professional.

A Girona, hi funcionen 33 SIAD i serveis d'intervenció especialitzada (SIE), amb sis punts d'atenció tant al Baix Empordà com a la Selva, cinc a l'Alt Empordà, quatre al Gironès i tres en cadascuna de les comarques restants, al Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya.

Demà, prop de 150 professionals que treballen en aquests serveis arreu de Catalunya participaran, a Barcelona, en la segona edició d'una trobada que té un objectiu doble: fer balanç de l'última dècada -les dades més actualitzades són les del 2018- i recollir propostes per millorar la resposta de les administracions a les necessitats de les dones.