En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Mario Benedetti

El passat dilluns el ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar una moció presentada per Guanyem en què es proposava iniciar el disseny estratègic de Girona de cara al 2030. Una idea pensada no només per la ciutat sinó també pels municipis amb qui conforma l'àrea urbana.

Un projecte que mira al futur, a la ciutat que cuida, justa, participativa i sostenible. Que practica la política que no s'entén a través de partidismes sinó a partir de consensos i una premissa: Girona i Salt (i Fornells, Sarrià i un llarg etcètera) no haurien de ser mai més adversaris sinó còmplices d'un futur compartit.

Per això, «Girona 2030» és un projecte per asseure plegats municipis, actors cívics, socials i econòmics i, evidentment gironins i gironines, per traçar la Girona del futur, aquella que se sap tornar a repensar com ja es va fer fa 40 anys amb el retorn dels ajuntaments democràtics. «Girona 2030» és l'eina de què ens dotem per aturar-nos en els moments de «derrota» econòmica i democràtica que vivim al sud d'Europa i acordar les línies estratègiques que han de fer de la nostra àrea urbana un espai digne on viure, líder en la mobilitat sostenible, en la seguretat, en el dret a l'habitatge i en l'accés a la cultura. Queda lluny, però el nostre deure és situar-ho a prop.

És el moment de revisar-nos i de debatre sense por si volem deixar que sigui el mercat qui decideix què passa als nostres carrers o volem recuperar la sobirania per decidir on volem ser d'aquí 10 anys. Un procés que, com deia, passa per aquest contracte social en què el protagonisme el té la ciutadania. Perquè ja deia Rousseau que «tota llei que el poble no ratifiqui en persona és nul·la».

Tenim una oportunitat magnífica de situar la vida al centre, les preocupacions de la gent al mig del debat polític i d'imaginar una transformació de l'àrea urbana gironina que signifiqui un pas endavant en tots aquells àmbits on avui només sentim discursos. No hi ha repte més bonic i més interessant per aquells que volem reivindicar el municipalisme i la política com l'art de la democràcia i la justícia. Com una eina útil al servei de la justícia social.