Darrers dies per presentar les al·legacions sobre l'expedient mediambiental obert per la Generalitat a la fàbrica paperera Hinojosa de Sarrià de Ter. El darrer dia serà aquest dimarts, 26 d'agost, a les onze del matí. Aquest expedient ha estat incoat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en relació amb la revisió anticipada d'ofici de l'autorització ambiental de l'activitat de fabricació de paper de l'empresa, i dins del termini de 30 dies del tràmit d'informació pública. Les al·legacions s'han de registrar individualment a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.