Aquest matí s'ha constituït el nou Patronat de Turisme Costa Brava Girona (PTCBG) i el consell d'administració.

Miquel Noguer, com a president de la Diputació de Girona, presideix l'organisme.

El vicepresident primer és: Jaume Dulsat; el vicepresident segon és: Jordi Masquef en substitució d' Albert Piñeira; i el vicepresident tercer és: Enric Dotras, com a representant de les cambres de comerç.

El consell d'administració ha declarat deserta la plaça de director-gerent de l'organisme i ha aprovat que amb caràcter d'urgència es redactin les bases i es faci la convocatòria per adjudicar la plaça a finals d'aquest any 2019.