L'Ajuntament de Salt ha aprovat recentment un Pla municipal de la gent gran 2019-2022 que contempla més de 30 accions per millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. El document defineix tres línies estratègiques: envelliment actiu, millora de la qualitat de vida i treball en xarxa i cooperació.

L'alcalde, Jordi Viñas, manifesta que l'«objectiu és vetllar per la qualitat de vida de les persones grans del municipi». «I això vol dir impulsar accions que els ajudin a tenir cura de la seva salut física i una vida social plena», afegeix en un comunicat.

La primera línia estratègica, que procura per un envelliment actiu, té per objectiu prevenir l'aïllament social a través del foment d'un rol actiu de la gent gran i promocionant les relacions entre generacions. «Les persones que es jubilen són agents actius de la societat que hem de saber gaudir i aprofitar a través de la participació social», explica la regidora de la Gent Gran, Isabel Alberch.

La segona gran línia estratègica és la millora de la qualitat de vida a través de programes que fomentin la seva autonomia personal i l'accessibilitat i la mobilitat a la ciutat, entre d'altres. «Ampliarem i millorarem l'atenció a les persones grans dependents i en risc d'exclusió. I alhora, promourem el bon tracte i reduirem la invisibilitat dels maltractaments que pateixen les persones gran», afirma l'alcalde.

La tercera línia estratègica que fomentarà el treball en xarxa i la cooperació vol millorar els mecanismes de comunicació i traspàs d'informació entre diferents agents.