La brigada municipal de control de plagues i animals de Girona va fer, durant l'any 2018, 1.132 actuacions en control de plagues a les clavegueres i a la via pública. Van ser tant inspeccions com aplicacions de productes biocides. A diferència de l'any anterior, van baixar les actuacions per paneroles però van augmentar les intervencions per rosegadors i per abelles i vespres.

De fet, a escala global l'any 2018 hi va haver més actuacions que en anys anteriors. L'any 2017 havien estat 844 i l'any 2016, 935. Aquest increment es deu en part al fet que l'Ajuntament va contractar, l'any 2018, una empresa per capturar animals, sobretot gossos i gats, abandonats o perduts, amb l'objectiu que les brigades se centressin més en les plagues.

La plaga que va generar més actuacions l'any passat va ser la dels rossegadors, amb 356 intervencions. L'any anterior havien estat 265 i el 2016, 325. Normalment aquestes accions són de caire preventiu o es fan en punts concrets, arran de l'avís d'algun ciutadà. En segon terme, hi va haver actuacions contra les abelles i les vespes. Al llarg de l'any 2018, van produir-se 294 actuacions, molt per sobre de les 158 que s'havien produït l'any anterior.

La tercera tipologia més perseguida van ser les paneroles, que l'any anterior havien estat la plaga que més accions havia comportat. El 2018 van ser 230, per 286 l'any 2017 i 267 l'any 2016.

Altres actuacions que es van portar a terme van ser per la presència de formigues (88) i tèrmits(1), i per altres insectes com ara cucs, puces, arnes, corcs, xinxes i escarabats (57).

Pel que fa a ocells, les brigades municipals van actuar en 39 ocasions. En 16 ocasions va ser per la presència de gavians; en 13, per coloms morts o ferits; 4, per ànecs; 6, altres ocells, i 12 més per casos corresponents a altres incidències de possibles plagues. Cal tenir present que molts serveis de control d'aus s'encarreguen a una empresa externa.

A més a més, al llarg de l'any 2018, les brigades van realitzar 305 actuacions en els diferents centres i equipaments municipals en el marc del Programa de control integrat de plagues, que consisteix en una inspecció inicial i l'elaboració d'un pla d'acció. Són també més accions que l'anterior, quan es van realitzar 255 actuacions. La brigada està formada per quatre persones, tres de les quals són oficials (una fa les funcions de coordinador-encarregat) i la quarta és un peó.

Serveis d'una empresa externa

A banda de la tasca de control de plagues que fa la brigada municipal, durant l'any 2018 es van seguir fent les campanyes de control d'aus urbanes i d'insectes mitjançant serveis contractats externament, però sota la supervisió directa de l'Ajuntament.

Així, pel que fa al control d'estornells, s'utilitza com a mètode per foragitar-los de la ciutat la reproducció de sons i crits d'alerta, des de fa ja uns quants anys. L'any passat, segons la memòria d'activitats, les incidències van ser «poc significatives en la majoria dels dormidors localitzats». Exactament una, com l'any anterior. Els sons simulen aus rapinyaires que tenen per objectiu esporuguir i també crits de pànic enregistrats dels mateixos estornells.

Respecte al control de coloms d'aquesta empresa externa, la regulació de la població es va fer per mitjà de captures amb gàbies en determinades ubicacions. No consta que, aquest darrer any, es fes amb el disparament automàtic de xarxes. Es van agafar 447 coloms i, a més, es van retirar quatre nius i quinze ous. Unes xifres molt inferiors, per exemple, a les de fa dos anys, quan es va arribar a capturar 1.978 exemplars. Aquell any van capturar 1.878 coloms (1.114 amb xarxa automàtica i 764 amb gàbies). L'any 2017, es van caçar 825 coloms (358 amb xarxa automàtica i 467 amb gàbies).

En canvi, pel que fa al control de gavians de l'empresa externa, la xifra de l'any 2018, amb 59 actuacions (21 nius, 2 ous, 33 polls i 2 gavines adultes), va ser superior a la de l'any anterior, quan es van registrar 27 actuacions (18 nius, 7 ous i 27 polls). L'any 2016 havien estat 146 intervencions de captura (42 nius, 51 ous, 51 polls i dos gavians adults).