El Parlament de Catalunya va aprovar, dimecres, la Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la zona nord de Girona presentada pel Grup Parlamentari dels Socialistes, on s'especifica que la Generalitat posar a disposició de l'Ajuntament de Girona l'assistència tècnica necessària per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per tal d'elaborar una campanya de mesuraments d'immissió sonora per avaluar un possible impacte acústic de la pedrera de Can Rubau, la instal·lació d'una unitat mòbil de mesurament de la Xarxa de previsió i vigilància de la contaminació atmosfèrica de Catalunya a ubicar en una zona sensible del sector nord de l'àrea de la ciutat de Girona i la creació d'una taula amb la participació de la Generalitat i impulsada pels municipis de Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Celrà, i el Consell Comarcal per fer el seguiment dels resultats del mesurament de la contaminació atmosfèrica al sector nord de l'àrea de Girona.

El passat mes de març, el regidor del grup municipal socialista de Girona Joaquim Rodríguez va mantenir diferents reunions amb el grup del PSC al Parlament. Rodríguez es va reunir amb Jordi Terrades a Girona i a Sarrià de Ter per traslladar-li el problema existent amb el soroll i la contaminació a la zona nord de la ciutat.