Uns 50 autobusos turístics van fer parada ahir a l'aparcament de la Copa de Girona, en el primer dia de Temps de Flors. L'Ajuntament ha permès que, únicament per la celebració del festival, els autocars puguin carregar i descarregar els visitants en els punts del carrer Berenguer Carnicer, que ara mateix només estan habilitats per als autobusos escolars.

Els vehicles tenen uns 15 minuts per encotxar i desencotxar. Per assegurar-ho, hi ha agents de Turisme que controlen l'espai i informen als conductors sobre a on han d'anar a aparcar: al pavelló de Fontajau.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar aquesta setmana que l'alt moviment de vehicles de transport de viatgers que s'esperen aquests dies de Temps de Flors ha portat al consistori a prendre aquesta decisió. Una mesura que s'aplicarà unicament per a la celebració del festival.

El carrer Berenguer Carnicer i el passeig Canalejas eren antigament els dos vials on aparcaven els autobusos de turistes fins que es va prohibir en aquestes localitzacions i es va obligar els vehicles a aparcar a l'estació d'autobusos o al pavelló de Fontajau. L'objectiu del consistori amb aquest canvi era descongestionar l'entrada del Barri Vell per l'església de Sant Feliu oferint així als visitants altres vies d'accés al Nucli Antic.

Tot i que l'Ajuntament ha permès durant el festival aparcar a la Copa, molts autobusos ahir no ho sabien i van anar fins a Fontajau. Allà els van explicar que podien encotxar i desencotxar més aprop del Barri Vell.

De les nou a les onze del matí va ser quan van arribar més autocars a descarregar als punts habilitats. Tot i això, no es van produir grans cues pels carrers adjacents de la Copa, segons explica l'agent de Turisme.

La major part d'aquests autobusos venien carregats de visitants catalans, tot i que també van ser molt nombrosos els vehicles que venien des de França.