El Consorci del Ter gestionarà a partir d'ara la finca de les Deveses d'en Bru que hi ha entre el riu Ter i la zona de Domeny de Baix, a la ciutat de Girona. Es tracta d'un espai que forma part de la Xarxa Natura 2000 i del Pla Especial d'Interès Natural (PEIN). Amb aquest acord entre el Consorci i els propietaris de la finca -la família Masó- es vol aconseguir que la ciutadania pugui gaudir d'alguns dels camins que creuen la propietat, així com també la font de la Teula. A les Deveses d'en Bru hi ha espècies d'interès comunitari pròpies dels àmbits de ribera. Amb l'acord, la família Masó es compromet a no explotar els exemples de plàtan i pollancre que hi ha a la finca. El contracte signat és per deu anys i amb dret a pròrroga.

Les Deveses d'en Bru comptaran amb un nou gestor des d'aquest dimecres, ja que la propietat de la finca -que recau a mans de la família Masó- ha permès que el Consorci del Ter els ajudi en l'explotació de l'espai. Es tracta d'una parcel·la de 317.398 metres quadrats i es troba entre el riu Ter i la zona de Domeny de Baix, a la ciutat de Girona.

L'acord s'ha fet amb la signatura d'un contracte entre les dues parts en què es comprometen a treballar per la custòdia dels elements naturals, culturals i paisatgístics. La finca forma part de la Xarxa Natura 2000 i del Pla Especial d'Interès Natural (PEIN). A més, està inclosa en el sistema de parcs fluvials i deveses del Pla General d’Ordenació urbana de Girona.

Les Deveses d'en Bru compten amb diversos hàbitats i espècies naturals d’interès comunitari pròpies dels àmbits de ribera. Com la pràctica totalitat del conjunt de les Riberes del Baix Ter, correspon a una mostra de les parts baixes dels rius mediterranis amb boscos de ribera i marjals molt ben conservats.

Ara, el compromís que agafa el consorci és d'instal·lar mobiliari públic al voltant d'alguns dels camins que creuen la finca i també a la font de la Teula, un element patrimonial d'alta importància per la ciutat. D'aquesta manera, es vol fomentar que la ciutadania pugui passejar per aquest espai i guanyar una nova zona verda a la ciutat. També es promouran activitats que expliquin i promoguin els valors paisatgístics de les Deveses d'en Bru.

Per la seva banda, la família Masó es compromet a adaptar la gestió que du a terme de la finca als objectius de conservació, mantenint el dret d’explotació forestal, quedant aquesta restringida als exemplars de plàtan (Platanus x hispanica) i de pollancre (Populus).

A més, entre la vegetació també s’hi poden trobar salzedes amb sarga (Saponario-salicetum purpurae) i altres arbres propis de boscos de ribera com el vern (Alnus glutinosa), o el salze blanc (Salix alba). Pel que fa a la fauna, hi trobem una petita població de tortuga de rierol, nombrosos amfibis, i una bona població d’ocells, tant nidificants (amb espècies com el blauet, l’albellerol, el picot garser petit) com en migració i hivernada (ardeids, limícoles, anàtides).