Entre 5 i 7 minuts són suficients perquè un candidat pugui exposar el seu talent. Això és el que pensen alguns experts en recursos humans i en el que consisteixen les entrevistes de feina speed dating. Una nova fórmula per reclutar talent que permet agilitzar i optimitzar els processos de selecció de feina, quan hi ha un gran nombre de candidats interessats.

En això mateix va consistir la jornada celebrada recentment a Salt, organitzada per Bauhaus en col·laboració amb l'Ajuntament. «Vam fer una crida per tal de cobrir tres vacants de feina a la nostra botiga de Girona i a causa del gran nombre de persones interessades vam decidir utilitzar aquesta fórmula d'entrevistes ràpides», explica Lola Vilches, directora de Recursos Humans. Amb l' speed dating van poder escoltar tots els candidats i saber quins són els perfils que més s'adeqüen al que busquen. De les 31 persones que van participar, 11 van passar a la segona fase.