Les multes per infringir els principals articles de l'Ordenança municipal de circulació vinculats a l'aparcament han augmentat un 17% a Girona si es compara l'any 2018 amb l'anterior, passant de 10.992 a 13.225. Són una quinzena d'infraccions entre les quals en destaquen tres per sobre de la resta. Totes tres, a més a més, han tingut un increment notable.

La que suma més denúncies és l'estacionament en una zona temporalment prohibida perquè s'hi han de portar a terme activitats autoritzades com pot ser una cursa, un concert o una fira o perquè s'han de fer obres de reparació a la via pública o treballs de senyalització, neteja o poda. L'any 2017 havien estat 2.246 sancions i l'any passat va pujar fins a les 2.906 multes.

El segon article més infringit és l'estacionament a la vorera, en una andana, un refugi on s'espera l'autobús, un passeig o un voral que ha passat de 1.767 a 2.043 denúncies. Aquests són tot turismes. Però hi ha 108 casos més de motocicles o ciclomotors que també havien aparcat en aquests espais.

El tercer apartat amb més sancions és per als conductors que han aparcat el seu vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega sense tenir permís per fer-ho. L'any 2107 s'havien posat 1.384 multes i l'any passat la xifra va pujar fins a les 1.541. Sobre aquest tipus d'espai, la policia hi va intervenir en 467 casos més. En aquest cas, les denúncies es van deure a la no exhibició, en un lloc visible d'un vehicle autoritzat, de l'indicador horari en el qual hi consti l'hora que ha començat a ocupar l'espai. Hi ha un tercer concepte relatiu a la càrrega i descàrrega. L'any 2018 es van detectar 158 vehicles que mantenien l'estacionament en el lloc més dels trenta minuts màxims que permet una autorització.

Altres infraccions que sumen molts casos són l'aparcament en un gual correctament senyalitzat (872); no respectar un senyal de prohibir estacionar (765); deixar el vehicle «en zones d'estacionament per a ús exclusiu de persones amb discapacitat» (761) ; estacionar en un carril de circulació (699); aparcar fora de les zones delimitades com a plaça d'aparcament (692); deixar el cotxe més de 72 hores en un mateix punt (538); aparcar en llocs reservats per a serveis concrets com ara de seguretat o d'emergències (491); aparcar en una zona senyalitzada amb una línia longitudinal cotínnua de parada prohibida (474); estacionar on està prohibida la parada mitjançant un senyal vertical (339); estacionar on destorbi greument la circulació (309); aparcar al Barri Vell sense tenir permís (303); deixar el cotxe en els passos senyalitzats per a vianants o ciclictes (269); i estacionar en un espai destinat al transport públic de viatgers, com autobusos o taxis (253). En relació al Barri Vell, també es van interposar 112 sancions a vehicles que tenien permís per estar al Barri Vell però que van deixar el cotxe fora de la zona expressament autoritzada.

El doble de multes a les bicis

Una categoria diferent és la que fa referència a les bicicletes. Si se sumen totes les sancions de diferents articles vinculalts al vehicle de dues rodes, l'any 2018 es van posar 978 denúncies, pràcticament el doble que l'any anterior. Durant anys s'havien fet campanyes de civisme dirigides a als ciclistes, algunes sancionadores, per tal que els ciclistes complissin les normes de circulació. La suma de les sancions, però, és variada, ja que inclou tant els qui viatjaven per sobre de la vorera com els qui anaven amb auriculars a les orelles o en contra direcció. També, però, n'hi ha de l'estacionament de bicicletes en espais no autoritzats. Un es podia trobar que li posaven una sanció, mentre veia vianants camiant per carrils bici o creuant en vermell.