07 de abril de 2019
07.04.2019
L'Empordà

Confusió el primer dia de la posada en marxa dels «contenidors intel·ligents»

Persones que fins ara hi abocaven les deixalles no formen part del projecte pilot i se'ls convida a portar les deixalles en d'altres contenidors · La mesura afecta un lateral de la plaça Catalunya i a habitatges propers dels carrers com ara Ginesta, Sant Francesc, Pompeu Fabra o General Mendoza

07.04.2019 | 06:30
Confusió el primer dia de la posada en marxa dels «contenidors intel·ligents»

L'Ajuntament de Girona ja ha posat en marxa el sistema de «contenidors intel·ligents» de residus en un sector de la plaça de Catalunya. La posada en marxa del sistema va provocar diverses confusions. La principal és qui són els qui poden fer servir aquest sistema. Molts dels usuaris que s'apropaven no hi tenen dret i el personal tècnic d'educació ambiental que hi havia al costat dels contenidors els havia d'advertir que no els hi corresponia aquest punt de recollida i que havien d'anar a un altre lloc.

Aquest nou sistema de recollida de residus afecta 169 habitatges i 78 establiments. La resta no hi té accés i ha d'anar a abocar a d'altres llocs. En concret, la mesura s'aplica  als habitatges d'un dels laterals de la plaça Catalunya i el seu entorn. En concret la que correspon a la banda on hi ha l'edifici del Bolet (passeig General Mendoza) i als habitatges més propers de carrers com ara Pompeu Fabra, Ginesta i avinguda Sant Francesc. Els bars, restaurants i cafeteries de l'àmbit afectat no abocaran els residus en aquests nous contenidors, sinó que s'integraran dins del recorregut de recollida comercial del Barri Vell.

Aquest és el primer cop que es porta a terme a la ciutat una iniciativa d'aquest tipus, que s'engega com a prova pilot i que està previst que derivi en el futur en la implementació del pagament de taxes per generació de residus al municipi. La finalitat de la proposta, segons l'Ajuntament,  és «fomentar i augmentar la recollida selectiva i, alhora, conscienciar la ciutadania per a la reducció dels residus».

Des d'ara només hi ha dos contenidors de recollida al vial central de la plaça de Catalunya: un per abocar-hi fracció orgànica tres dies a la setmana i l'altre per dipositar-hi, cada dia, la fracció que correspongui, segons un calendari. Així doncs, un mateix contenidor serà utilitzat per introduir-hi els residus de diferents fraccions. Aquest és un fet singular del sistema a Girona en relació amb altres municipis que l'han implementat i té com a objectiu reduir el nombre de contenidors a la via pública –a la plaça de Catalunya es passarà de set a dos. També hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari tres dies a la setmana.

Durant les primeres tres setmanes d'implantació del nou sistema, personal tècnic d'educació ambiental informarà i assessorarà les persones que facin ús dels contenidors intel·ligents. A més, des de l'Ajuntament s'ha repartit el següent material tant als habitatges com als establiments de la zona: bosses compostables per a la fracció orgànica per a sis mesos; bosses transparents per al rebuig i per als envasos per a sis mesos;  bosses de ràfia per al vidre, els envasos i el paper; un imant amb el calendari de les freqüències de recollida de les fraccions; un díptic informatiu; adhesius codificats per identificar els residus, i dues targetes per habitatge o activitat per obrir els contenidors.

Els contenidors intel·ligents permeten, a través d'una targeta electrònica, identificar qui en fa ús i, per tant, la procedència dels residus, ja siguin d'un habitatge o d'una activitat concreta. Els contenidors estaran tancats i només s'obriran amb aquesta targeta que facilitarà l'Ajuntament a les persones autoritzades. D'aquesta manera, es podrà controlar l'ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

Els residus es podran dipositar entre les set del matí i les del de la nit d'acord amb la fracció que correspongui segons el calendari. Caldrà que es col·loquin a les bosses de residus els adhesius codificats que l'Ajuntament ha facilitat i que identifiquen cada habitatge o establiment.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook