Els carrers amb més accidents de la ciutat de Girona continuen essent la carretera Barcelona i l'avinguda Josep Tarradellas, dos vials molt llargs, amb dos carrils per banda, on es pot agafar velocitat i farcits de cruïlles o rotondes. L'any passat s'hi van comptabilitzar 100 i 54 sinistres, respectivament. En els dos vials hi ha caixes del radar rotatiu i a la carretera Barcelona hi ha una càmera que controla que ningú se salti els semàfors de la cruïlla amb el carrer Emili Grahit. L'Ajuntament, doncs, és conscient que ha d'aplicar mesures per poder reduir la sinistralitat en aquests carrers, que en els darrers anys han encapçalat el llistat de xocs.

Els altres carrers del terme municipal que acumulen més accidents són el carrer Santa Eugènia (42), el carrer Riu Güell (41), que és la continuació de l'avinguda Tarradellas, el passeig d'Olot (39), el passeig de la Devesa (37), l'avinguda Lluís Pericot (33), on hi ha també una caixa del radar rotatiu, el carrer del Carme (31), la Gran Via de Jaume I (29) i la rotonda del pont de Pedret (26). Molts són vials amb dos carrils.

Més xocs al Güell i al Carme

Respecte l'any 2017, han augmentat els sinistres al carrer Riu Güell i al carrer del Carme, tot i que sempre han estat vials que han anat registrant xocs. En canvi, respecte de l'any anterior desapareixen dels primers llocs el carrer Emili Grahit, l'avinguda de França i el carrer Bonastruc de Porta, malgrat que també se n'han registrat alguns.

(Els punts són aproximats. Només indiquen la localitazació del carrer. )

Pel que fa al global d'accidents al llarg de l'any, la xifra es manté estable els darrers anys amb petits canvis cap amunt o cap avall, tot i que en el darrer balanç hi ha un increment de ferits i morts. L'any 2016 van ser 1.620 sinistres (amb 507 ferits i un mort), mentre que el 2017 van ser 1.577 (509 ferits i un mort). L'any passat la quantitat de sinistres va arribar a 1.617 (amb 564 i 4 morts). En la comparació del nombre d'accidents per 1.000 habitants, la quantitat ha passat de 5,2 a 5,6 aproximadament, quan fa uns anys la quantitat era de 4,88 (l'any 2007) o de 4,13 (l'any 2012).

Entre les diferents tipologies d'accidents s'hi detecta que l'any passat hi va haver 78 atropellaments (una xifra similar a la dels darrers anys), 23 accidents múltiples i dos atropellaments d'animals. Una de les tipologies que ha tingut un ascens major és la sortida de la calçada (passant de 51 a 119 casos). No són, però, els més freqüents.

La tipologia més habitual dels accidents és a conseqüència d'una envestida, col·lisió lateral o per encalç. Cada any, són els tipus de xocs més freqüents al nucli urbà. També hi ha el xoc amb vehicles aparcats, els fregaments laterals, caigudes en un vehicle de dues rodes sense intervenció d'altres vehicles, el xoc amb algun elements de la via pública, entre d'altres.

Més controls d'alcoholèmia

Pel que fa als controls de trànsit que fan els agents de la Policia Municipal als conductors de vehicles, hi ha el descens notable de controls de velocitat i un increment dels d'alcoholèmia. El descens en els controls de velocitat és ja una tendència anual, possiblement perquè ara hi ha més radars mòbils i més càmeres de vigilància que ja fan aquesta funció. Si l'any 2011 es van fer 90.803 controls, el 2016 havien estat 67.227 i el 2017 van ser 39.645; l'any passat, la xifra va baixar fins als 27.087 controls. Això provoca també que hi hagi menys denúncies per aquest motiu. Si el 2011 hi va haver 2.947 sancions, l'any 2018 van ser 852.

En canvi, els controls d'alcoholèmia a dins de la ciutat estan tornant a pujar després d'alguns anys en què havien disminuït. El 2011 van ser 4.467 testos i 446 positius, i el 2013 havien estat 5.171 controls i 300 denúncies . El 2015 només van ser 3.116 testos i 199 sancions, i el 2017 hi va haver 5.668 controls i 276 denúncies. L'any passat, la xifra va fixar-se en els 5.945 testos i 282 positius.