L'Ajuntament de Girona ha requerit a l'empresa que va fer les obres d'urbanització de la plaça del Pallol que corregeixi un seguit de deficiències que ha detectat i que afecten tant la superfície com el subsòl, on hi ha un aparcament en funcionament. L'espai està situat al Barri Vell, just a darrere del Teatre Municipal.

Una inspecció dels tècnics municipals va servir per observar algunes llambordes que no estan ben subjectes a terra, un fet que a més de la mala imatge, pot provocar caigudes i demandes de responsabilitat patrimonial. Però, a més, s'ha constatat que en algun punt de la plaça es va executar malament la impermeabilització del subsòl i això ha provocat humitats a la part de sota, on hi ha en funcionament un aparcament soterrat.

Garantia vigent

L'Ajuntament gironí ha fet aquesta reclamació conscient que la garantia de les obres finalitza l'any 2021, tal com ha manifestat el tinent i d'alcaldia d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà. Per tant, té dret a fer aquesta exigència de reparació dels desperfectes.

En cas que l'empresa no acceptés la petició de les reclamacions, l'Ajuntament podria executar-les subsidiàriament i, per tant, posteriorment retirar el cost de les obres de reparació de la fiança que l'empresa va avançar en signar el contracte d'adjudicació del treball de reurbanització de la plaça situada darrere del Teatre Municipal. De moment no s'ha fet una valoració quantitativa exacta del cost econòmic de la reparació d'aquestes deficiències.

Obres molt llargues

La reforma de la plaça del Pallol havia estat una reivindicació veïnal històrica. L'espai havia quedat potes enlaire des de que s'hi va començar a construir un aparcament soterrat, l'any 2007. Els treballs, però, es van allargar més del previst a causa de diversos incidents, de manera que no es van acabar fins l'any 2013 ja que durant mesos no hi va haver operaris treballant-hi. Llavors, l'Ajuntament va presentar el projecte per reurbanitzar la plaça i tot el seu entorn, que es dividia en dues parts.

La problemàtica afectaria sobretot aquesta primera etapa d'obres. El projecte va abarcar la pròpia plaça i un tram del carrer Sant Josep i es va deixar per una actuació posterior part dels carrers Talarn i Nou del Teatre. El projecte incloïa l'habilitació d'uns espais soterrats per a instal·lacions a la part més propera a l'edifici consistorial. El pressuposot dels treballs era de 485.108,65 euros i la superfície afecada va ser de 1.982,77 metres quadrats.