L'Ajuntament de Girona ha adjudicat la pavimentació de diversos carrers de la ciutat a l'empresa Construccions Rubau SA per un import de 425.887,01 euros (IVA inclòs. El termini d'execució de les obres, un cop iniciades, serà de quatre mesos. Els barris on es portaran a terme els treballs d'arranjament de la calçada són Palau, Sant Narcís, Montjuïc, Mercadal, Germans Sàbat, Fontajau, Pedret, Pont Major i l'Eixample. Es tracta de l'asfaltatge previst l'any 2018 que al final s'ha acabat fent el 2019 per buscar un estalvi.

Així, inicialment s'havia previst un grup de carrers però posteriorment, se n'hi van afegir altres perquè l'Ajuntament va aprofitar el superàvit econòmic. Fer-ho per separat suposava un sobrecost que unint els dos grans blocs suposava un estalvi.

Concretament, entre els números 15 i 45 del carrer del Mas Jardí; a tot el carrer de Santiago Rusiñol; entre els números 27 i 35 del carrer de la Torre de Sant Joan; a tot el passeig de Canalejas; a tot el carrer d'Àngela Bivern; a l'alçada del número 8 del carrer Josep Maria prat; al tram entre la plaça de la Vila de Perpinyà i el carrer d'Antoni Varés i Martinell de l'avinguda de Josep Tarradellas; i reparacions a tot el carrer de Pedret. Aquests són les actuacions aprovades inicialment per fer el 2018, però posteriorment s'hi van afegir altres accions gràcies al citat superàvit: el carrer Pedret, on s'hi farà una capa de rodadura; el carrer del Cor de Maria, on es repararan els dos passos de vianants; i els carrers de Sant Joan Bosco, Antònia Adroher, Francesc Artau i Narcís Monturiol, on es faran reparacions puntuals. També hi ha reparacions concretes d'asfalt del tram de l'avinguda Sant Narcís comprès entre els números 1 a 49.

A banda de l'asfaltatge, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de divendres va aprovar les adjudicacions de les obres dels vestidors de la Policia Municipal, a més dels subministraments de 376 arbres per plantar a la ciutat i de 694 lluminàries de tecnologia LED.

Pel que fa a les obres de reforma dels vestidors de la comissaria de la Policia Municipal, s'han adjudicat a l'empresa COMSA Service Facility Management SA per un import de 311.189,45 euros (IVA inclòs). El termini d'execució de les obres, un cop iniciades, serà de quatre mesos.

Aquestes actuacions es dividiran en cinc àmbits. En primer lloc, es farà una nova distribució dels vestidors i els serveis que comportarà que s'unifiquin els tres vestidors en un de sol i es reubiquin els banys i les dutxes.

En segon lloc, s'actuarà en els espais vinculats als vestidors, com ara la zona de l'armer, la nova sala d'objectes perduts i el bany de les garjoles, a més d'espais de magatzem diversos.

En tercer lloc, s'instal·larà un elevador adaptat que comunicarà directament la planta baixa amb la planta primera i que significarà una millora significativa en l'accessibilitat i la mobilitat en l'edifici.

En quart i cinquè lloc, es farà un reforç estructural per a una possible ampliació de l'edifici i es proposarà una millora de la instal·lació de calefacció i ACS.

Finalment, s'ha adjudicat també el subministrament i la instal·lació de 694 lluminàries de tecnologia LED en l'enllumenat públic exterior del municipi de Girona, repartides en 11 actuacions i dividides en dos lots. Per un costat, un dels lots incloïa els carrers del Sector Est, el passeig de Canalejas, la rambla de Xavier Cugat, el carrer de Reggio Emilia, el carrer de Taialà i la plaça de l'Assumpció i s'ha adjudicat a l'empresa Etra Bonal SA per un import de 103.162,93 euros (IVA inclòs).

Per l'altre costat, el segon lot incloïa actuacions a la Gran Via de Jaume I, a l'avinguda de Lluís Pericot, a la zona de Mas Barril i Mas Abella, a la pujada de la Creu de Palau i al voltant de l'estadi de Montilivi. L'empresa adjudicatària ha estat també Etra Bonal SA per un import de 110.785,89 euros.

Aquesta contractació es troba dins el programa d'ajudes per a la renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal mitjançant la concessió d'un préstec reemborsable en 10 anys de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE ).