L'Ajuntament de Girona ha iniciat les obres per construir una segona rampa que uneixi el carrer de Sant Gregori amb el carrer d'Adri, un projecte escollit per part dels veïns de Domeny en el marc dels pressupostos participats del 2016. El termini estimat de duració de l'actuació és de tres mesos i l'obra s'ha adjudicat a l'empresa Construccions Pere Miquel SA per un import de 36.191 euros (IVA exclòs).

La nova rampa s'ubica dins l'espai industrial del barri, a l'oest de la primera, i segueix el traçat d'un corriol que enllaça amb l'accés a l'església, des del solar buit que formen els carrers d'Adri, del Ginestar i del Castell de Montgrí fins al caminet de sauló de la zona verda del Pla de Baix de Domeny.

Les actuacions se centraran en suprimir els graons que hi ha actualment al camí, anivellar-lo i fer-lo mes ample, pavimentar-lo i instal·lar-hi enllumenat públic. A més, la proposta també preveu construir una vorera que connecti aquesta segona rampa amb la que es va fer ara fa cinc anys dins els pressupostos participats del 2013 i del 2014. La vorera tindrà una longitud d'uns 195 metres i unirà les rampes per la seva part superior, seguint el traçat de vorada que hi ha entre la calçada i l'alzinar de la zona. En la part on actualment el pas és molt estret s'hi col·locarà una rocalla per reforçar el marge i poder mantenir l'amplada proposada d'1,80 metres.

El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha assenyalat que "es tracta d'una obra important per aquest sector de la ciutat, perquè facilitarà la relació i la comunicació entre aquests carrers. És una obra pensada per a les persones que hi viuen, per fer-los la vida més fàcil".