El Marc Unitrari de la Comunitat Educativa (MUCE) considera «mol greu» la situació generada per les decisions que ha pres el Departament d'Educació a Girona amb el tancament de dos grups de P3 (a l'escola Font de la Pólvora i al Dalmau Carles) i per les afectacions a l'institut Narcís Xifra per l'obertura d'un nou institut a Sarrià de Ter.

El MUCE (format per associacions de mares i pares, sindicats i entitat estudiantils) lamenta les mesures «preses unilateralment» pel Departament que, al seu parer han posat en qüestió «tots els espais de participació i debat educatius de la ciutat». Considera que «són un atac a la línia de flotació» d'aquests espais. També posa de relleu la «desídia» de l'Ajuntament en abordar els temes educatius provocant una «dilatació» excessiva dels processos.

El mes de gener, el Marc Unitari ja va fer un comunicat arran de l'oberutra del nou institut de Sarrià i ara consideren que la situació, enlloc de «revertir-se s'ha agreujat» fins a un punt «inadmissible i insostenible» amb el tamcament dels grups de P3 a l'escola Font de la Pólvora i al Dalmau Carles. Lamenten que tant aquell cop com ara s'ha actuat i persistit amb els «fets consumats».

El MUCE considera «especialment greu» que Educació vulgui treure un grup de P3 de Font de la Pólvora en tractar-se d'un «sector de la ciutat d'Especial complexitat» quan, segons explica s'estaven produint «processos de debat de la counitat educativa per trobar les respostes oportunes». En aquest sentit, exposa que l'escola Dalmau Carles també és «d'alta compleixitat» i apunten que el darrer consell Escolar Municipal (CEM) recomanava explícitament que no es fes aquest tancament ja que «no té sentit suprimir un grup a la zona de la ciutat on hi ha dèficit d'oferta de P3 respecte el padró».

Finalment, el Marc Unitari posa de manifest que «les darreres decisions del Departament d'Educació sobre l'escolarització a la ciutat de Girona han aconseguit afectar als tres sectors de la ciutat que tenen un Pla Educatiu Comunitari que integren els respectius plans educatius d'entorn, sense posar en consideració, en cap cas, aquestes decisions ni les seves possibles repercussions socio-educatives».