Ni el Gerió ni el City Tour. Des d'aquest dimarts, la ciutat de Girona ja no té trenet turístic. L'Ajuntament ha deixat acabar la pròrroga d'un any a l'empresa adjudicatària i ara està a l'espera d'un estudi per determinar quin model de servei és factible per a la ciutat, sense impacte al Barri Vell, que no generi soroll ni contaminació i que no perjudiqui la mobilitat. De moment, per tant, no hi haurà cap nou concurs públic perquè s'haurà de veure si aquest informe aposta per noves rutes, nous vehicles o un model totalment diferent a l'actual de manera integral.

El servei va entrar en vigor l'any 1995 amb la concessió d'una llicència que, tal com constava en la documentació, era «experimental». L'empresa adjudicatària, Carrilets Turístics de Catalunya, va ser la mateixa durant divuit anys i va pagar entre 1.200 euros i 2.000 euros cada any. De fet, s'hi exposava el pagament d'«un cànon anual del 2% de la recaptació bruta anual i un mínim de 200.000 pessetes ?1.200 euros en l'actualitat».

Tenia en funcionament el popular trenet Gerió, de color verd i negre. Com a reforç puntual i, en previsió de molts visitants a la ciutat (Temps de Flors, Fires de Sant Narcís o Setmana Santa), també hi havia en Ramonet, dels mateixos colors.

Qui va denunciar aquesta llicència "experimental" va ser Carles Puigdemont, aleshores a l'oposició, que entenia que durant molts anys s'havia impedit la lliure concurrència d'empreses interessades a poder oferir el servei amb vehicles menys contaminants i menys sorollosos, adaptats a persones amb discapacitat, i s'havia renunciat a ingressos legítims mitjançant un cànon que no fos «simbòlic».

Ja d'alcalde va obrir un concurs públic que va generar polèmiques fins i tot a nivell polític amb els responsables de l'empresa que gestionava el servei fins aquell ­moment a Girona i, també, a Lloret de Mar. Els interessats en obtenir el servei havien de pagar un cànon d'almenys 34.000 euros. Totes les ofertes van fregar aquesta quantitat, però una, la unió temporal d'empreses Julià Travel SA i Autocares Julià SL, va posar sobre la taula 75.001 euros. Superar el llistó dels 75.000 euros atorgava molta més puntuació, i aquesta societat va ser la vencedora i, amb retard, per problemes tècnics, va ­irrompre a la ciutat amb un tren vermell i negre i amb un nom comercial per al vehicle: Girona City Tour.

La concessió va posar-se en marxa el 2013 i tenia cinc anys de validesa i podia prorrogar-se dues anualitats. No obstant, l'Ajuntament ha estat rebent crítiques pel servei, hi ha hagut avaries, algunes de les quals han acabat amb sancions econòmiques de l'Ajuntament cap a l'empresa i els veïns del Barri Vell s'han mostrat contraris al pas constant d'aquest vehicle pels seus carrers estrets.

Artefacte sorollós i contaminant

L'any passat, a més, el Pla de Turisme encarregat per l'Ajuntament va alertar de l'impacte negatiu l'impacte negatiuque suposava el trenet turístic. El document proposava que arribés només a les zones del voltant i que al nucli antic només hi pugués entrar un autobús elèctric o una flota de tuk-tuks. L'informe posava de manifest que es tractava d'un artefacte «sorollós i contaminant» i que dificulta la mobilitat de la zona.

Fa poc, la regidora de Turisme, Glòria Plana, va admetre que la concessió no es prorrogaria més i que s'estaven replantejant tot el recorregut, el tipus de vehicle i les parades que farà el possible nou servei turístic.

De fet, va exposar que, si en un futur s'implantava un nou servei, s'evitaria passar pel Barri Vell i que no hi hauria cap parada al pont de Pedra, perquè es tracta d'un punt on ja s'acumulen molts vianants i era perillós, ho desaconsellava per raons de seguretat. La regidora va indicar que s'estaven mirant altres possibles parades, com ara al carrer Santa Clara, l'avinguda Sant Francesc i la plaça Catalunya, entre d'altres. La regidora de Turisme també va apuntar altres possibles «estacions» del trenet com, per exemple, la plaça Sant Pere o el passeig Canalejas.