L'Ajuntament de Girona acaba de licitar les obres per reformar el carrer Munyanya de Girona, situat al barri de les Pedreres. El pressupost de sortida per a les empreses interessades és de 303.303 euros. El termini de presentació d'ofertes és el 13 de febrer i, un cop s'hagi escollit l'empresa encarregada de fer els treballs, l'adjudicatària tindrà sis mesos per acabar les obres.

El projecte preveu anivellar el carrer en una sola plataforma i eliminar totes les barreres arquitectòniques. La millora del vial és una llarga reivindicaicó de l'Associació de Veïns. El carrer té una allargada total de 239 metres. El carrer s'inicia a la cruïlla amb la Pujada de les Pedreres i acaba a la cruïlla amb el carrer d'Isabel la Catòlica i el carrer Sol, a l'institut Vicens Vives.

El projecte proposa la construcció d'una plataforma única en tota l'amplada del carrer, que serveixi per a l'ús dels vehicles dels veïns i alhora permeti el pas dels vianants a un mateix nivell. La intenció és que la prioritat sigui per als vianants. Al tram on el carrer és més ampli, a tocar de l'institut Vicens Vives, el projecte hi preveu col·locar-hi elements de mobiliari urbà, seients, papereres i pilones, amb la finalitat també «d'evitar que hi puguin estacionar vehicles que dificultin la lliure circulació tant de la resta de vehicles com dels vianants».

A banda, es crearà una nova xarxa de recollida d'aigües plujanes i hi haurà un enllumenat públic nou. En un tram del carrer es col·locaran amb un braç collat a la façana en els mateixos punts on hi ha les actuals i en la part més ampla del tram del carrer amb columnes.

El carrer actualment té un trànsit rodat de vehicles molt reduït (sobretot veïnal, perquè la majoria de cotxes passa pel carrer Sol), l'entrada amb vehicles és en un sentit de circulació i està autoritzada únicament per als veïns. En la reforma es vol mantenir aquesta restricció d'accés del vehicle.

Per contra, a certes hores punta és molt utilitzat per vianants, donat que connecta el centre de la ciutat amb els accessos a diferents centres, com l'institut Vicens Vives, l'escola Annexa Joan Puigvert, el Centre de recursos pedagògics del Gironès o el Departament de Sanitat.