L'Ajuntament de Girona ha elaborat un pla estratègic on es defineixen les principals línies d'actuació a seguir a la ciutat en matèria d'inclusió social en els propers tres anys. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Salut i Seguretat en el Treball i Dinamització del Territori de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, juntament amb els tècnics de l'àrea, ho van explicar dimarts al plenari del Consell de Cohesió i Serveis Socials i a les entitats que en formen part.

El pla d'inclusió social pretén fer visible i alhora treballar per afrontar les problemàtiques socials que afecten la ciutat a través de quatre eixos principals. En primer lloc, mitjançant la línia d'actuació de l'Observatori, que promocionarà l'anàlisi i la creació i transferència de dades, espais i experiències d'interès per a les entitats i institucions de la ciutat relacionades amb la inclusió social. En segon lloc, l'eix de la Ocupació, que permetrà treballar en xarxa metodologies eficients entre entitats de formació i inserció i empreses locals. La tercera línia a seguir serà la de la Comunicació, enfocada a donar visibilitat a la tasca que s'està duent a terme, tant dins la ciutat com entre els membres del Consell. I, per últim, l'eix de la Ciutadania, que treballarà accions enfocades a l'acollida, al jovent, i a l'accés a drets socials.

"El benestar de les persones és una prioritat per aquest govern, per això hem donat sempre molta importància a les polítiques destinades als col·lectius més vulnerables. Aquest pla és el que ens marcarà les estratègies per als propers anys, i ho fem des de l'Ajuntament de la mà amb les entitats i associacions que hi treballen i que, per tant, coneixen de primera mà les problemàtiques i la millor manera d'afrontar-les", ha remarcat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

La coordinació del projecte anirà a càrrec del Consell de Cohesió i Serveis Socials, format per representats d'entitats socials, empresarials,i sindicals. Tal com ha assenyalat la regidora Eva Palau, "creiem que aquesta és una bona manera d'afrontar els reptes: el treball en xarxa, la creació d'una plataforma social potent i coneixedora del territori i de la societat, la millora de competències professionals i el desenvolupament d'una mirada ambiciosa i rigorosa cap a la complexitat social".

Des del Consell de Cohesió i Serveis Socials es duran a terme múltiples accions en matèria d'inclusió social per treballar els quatre eixos a través dels quals s'ha estructurat el pla. A més, per tal d'assegurar un millor desenvolupament del projecte, el Consell ha previst la creació d'una comissió directiva, que comptarà amb la participació de les entitats de la ciutat, i que vetllarà per agilitzar la realització de les activitats previstes i la correcta aplicació del pla de treball.