El president de Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, és el primer doctor en història del circ d'Europa. Matabosch, que és nascut a Figueres però que actualment viu a Girona (on hi ha radicats ara tots els seus negocis), va realitzar dimecres la lectura pública de la tesi "Orígens del Circ: activitat de les companyies eqüestres (1768-1915)" a la Sala d'Actes del Seminari d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

La investigació, dirigida pel professor Enric Ciurans, recupera la història de les 76 troupes d'acròbates a cavall, majoritàriament estrangeres, que introduïren l'espectacle de circ a la península. Es tracta d'un treball inèdit fruit de set anys d'investigació i nombrosos desplaçaments a arxius estatals i internacionals. Igualment, en la recerca, ha estat clau l'extens fons documental que conserva Circus Arts Foundation i que pretén ser la base del futur Museu europeu del Circ.

Avui, 16 de gener de 2019, el Rectorat de la Universitat de Barcelona ha fet pública l'avaluació del Tribunal de la Tesis: presidit per la professora Mireia Freixa, ha acordat la qualificació d'Excel·lent Cum Laude al treball que, estructurat en dos volums, supera les 900 pàgines. Matabosch és així el primer doctor en Història del Circ a Europa. Es considera que el conjunt d'aquesta tesi és una aportació rellevant a la historiografia del circ, absolutament mancat de treballs acadèmics com aquest.

D'altra banda, el passat dijous 13 de desembre, el ministre de Cultura i Esports, José Guirao, i la directora general de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, varen nomenar Genís Matabosch entre els nous vocals experts del Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música, el màxim òrgan col·legiat d'assessorament i participació de l'INAEM. Al costat de Matabosch varen ingressar d'altres sis nous vocals com la ballarina Àngels Margarit Vinyals, per a la dansa, o Salvador Sunyer Bover, director del Festival de Teatre Temporada Alta

Creat pel Real Decret 497/2010, de 30 d'abril de 2010, el Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música té com a objectiu principal afavorir la comunicació, cooperació i intercanvi d'opinions en l'àmbit de les arts escèniques i musicals i canalitzar les peticions i propostes del sector en les seves relacions amb l'Administració general de l'Estat, permetent recollir les recomanacions dels principals agents i destinataris de les polítiques culturals i facilitant la definició participativa de les prioritats en aquells àmbits artístics.

Entre els seus membres s'hi troben representants d'associacions i organitzacions del sector d'àmbit estatal, representants de l'administració estatal, autonòmica i local i una sèrie de vocals nomenats pel Ministeri, a proposta de l'INAEM, entre persones de reconeguda experiència o especials coneixements tècnics.

Genís Matabosch té una gran passió pel circ i un llarg currículum: President de Circus Arts Foundation, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i Diplomat internacional en Administració i Conservació del Patrimoni per l'Institut Nacional del Patrimoni de París. Autor de nombroses exposicions i publicacions sobre el circ, s'ha encarregat de la direcció de les gires catalanes d'espectacles com els circs Moscou sobre gel, Nacional de Cuba o Medrano, entre d'altres.

Posseeix una de les majors col·leccions de documentació circense d'Europa, on milers de peces repassen la història de les arts circenses des dels seus orígens fins als nostres dies. Habitualment és membre dels jurats dels principals festivals internacionals de circ: Moscou, Wuqiao, Wuhan, Massy, Izhevsk, Minsk, Odessa o Zhuhai, entre d'altres. Ha dirigit el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà (2002-2008). Dirigeix el Festival Internacional Elefant d'Or, el Gran Circ de Nadal de Girona i la Cúpula de les Arts.