15 de desembre de 2018
15.12.2018
L'Empordà

Salt impulsa un pla d'educació amb 111 actuacions fins al 2025

El text vol servir per lluitar contra la segregació i la manca d'equipaments amb accions d'educació integral, transversal, participativa i sostenible El document té l'aval del Consell Escolar Municipal i ara ha de rebre el del ple

15.12.2018 | 06:30
Una jornada reivindicativa per denunciar la precarietat dels centres de Salt.

«Fomentar i donar suport al disseny i organització d'activitats conjuntes entre centres educatius públics i centres concertats, en horari lectiu». «Redactar i executar el Pla de Manteniment de centres escolars». «Millorar la guia d'activitats fora escola i incorporar l'oferta fora escola en el Fòrum Educatiu Local». «Ampliar l'oferta d'activitats d'estiu del Programa Juguem cercant una oferta diferenciada que interessi a persones de diferents entorns socials i culturals». «Ampliar i diversificar les activitats d'orientació educativa i professional als instituts a través del treball en xarxa». Són només cinc de les 111 accions que l'Ajuntament de Salt preveu tirar endavant amb un pla educatiu amb accions previstes, consensuades amb la comunitat educativa, i calendaritzades fins l'any 2025. Hi ha accions en molts àmbits com ara la manca d'equipaments, les ràtios, els menjadors, les activitats extraescolars, els espais públics o la formació i orientació al món laboral.

El document ja es va aprovar en el Consell Escolar Municipal del 27 de novembre per unanimitat i ara s'ha de ratificar al plenari municipal del dilluns. Les actuacions parteixen de quatre principis: la visió integral de l'educació, la transversalitat de les polítiques educatives amb una organització flexible, la participació i coresponsabilitat i, finalment, la sostenibilitat de les accions. A partir d'aquí neixen cinc eixos, resumits en la idea de «trencar les lògiques de la segregació escolar i social» amb una educació «a temps complert» , en una «vila acollidora» i que ajudi a orientar cap al món del treball. Tot plegat sorgeix del treball de més d'un any, quan es va apostar per fer una una diagnosi de l'estat de l'educació i amb la creació de diferents taules de treball i un seguit d'objectius a aconseguir en base als resultats d'aquest informe.


Segregació i complexitat

La diagnosi va servir per posar de relleu la «realitat diversa» de Salt amb totes les escoles de «màxima complexitat» i amb el factor de «segregació» molt present en tots els centres. També es posa de manifest que caldria un quart institut i que molts centres estan en mòduls prefabricats. A més a més, deixar clar que els professors de primària són molt estables, un fet que remarca que estan molt «compromesos», segons el regidor d'Educació de Salt, Fermí Cunill, malgrat «la complexitat de recursos existent».

En base a aquests punts, es van crear diverses taules per anar buscant propostes i actuacions. Una era la taula de directors de centres públics i concertats. També hi havia la plataforma Salt Educa (amb AMPAs, el tercer sector, entitats i veïns), una de diverses àrees de l'Ajuntament vinculades d'alguna manera a l'educació (integració, esports, serveis socials, entre altres) i la taula d'educació, de caire polític). Finalment, també hi ha hagut el suport de la plataforma Educació 360 (onze municipis, on l'únic gironí és Salt i que busca una educació integral). Fermí Cunill s'ha mostrat molt satisfet perquè en global hi han participat més de cent persones.


Onze línies d'actuació

Les actuacions estan agrupades en eixos, línies d'execució i objectius a assolir. Les onze línies d'actuació són la millora de les condicions d'escolarització de l'alumnat dels centres educatius públics; la incidència en els criteris d'elecció de centre per part de les famílies; l'ampliació de les oportunitats educatives a la vila, en base a l'equitat en l'accés, l'experiència i els resultats educatius; la connexió entre aprenentatges, projectes i espais educatius per construir itineraris educatius personalitzats i adaptats a les necessitats i interessos d'infants i adolescents; el foment de l'educació a la petita infància i del suport a les famílies com a estratègies fonamentals per a l'èxit educatiu i la cohesió social; la reducció de l'analfabetisme i l'ampliació de formació de persones adultes; la continuïtat dels estudis, la millora de l'orientació educativa i l'èxit en la transició escolatreball; un espai públic que promou l'educació i la cohesió social i facilita la mobilitat autònoma i segura d'infants, adolescents i famílies; l'enfortiment de la comunitat educativa, a través de la participació, el reconeixement i la inclusió dels saltencs; la millora del coneixement de les necessitats educatives de la vila i de la comunicació entre agents educadors; i l'articulació del treball en xarxa educatiu, així com dels espais i de les eines de seguiment i avaluació del Pla Educatiu de Salt

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook