10 de desembre de 2018
10.12.2018
L'Empordà
Girona

Girona és la zona de Catalunya amb més agents de policia per 1.000 habitants

La mitjana catalana se situa en 1,45 efectius per cada miler de persones i a les comarques gironines s'arriba als 1,48

10.12.2018 | 08:37
Girona és la zona de Catalunya amb més policies per 1.000 habitants.

Les comarques gironines comptaven amb 1.103 policies locals a data de 31 de desembre de 2017. Això representa 1,48 efectius per cada miler d'habitants. Això converteix la Regió Policial de Girona amb la que té la ràtio més alta de Catalunya. I, a més, es troba per sobre de la mitjana catalana, que és d'1,45 efectius per cada miler de persones. A la Regió Policial de Girona hi havia, l'any passat, 742.728 habitants (dades de l'Idescat) i de cossos municipals 37, amb 1.103 efectius.

Aquestes dades formen part de l'Informe anual 2017 de les policies locals de Catalunya, que ha presentat el Departament d'Interior. L'estudi mostra que a Catalunya hi ha 215 cossos de policies locals i aquests, cobreixen al 90,2% de la població. Els seus efectius, a més, representen el 39,5% de la policia catalana –la resta són els Mossos d'Esquadra–.

Dels 10.850 efectius que hi ha entre totes les regions policials catalanes, cal destacar que només 1.274 són dones. De les quals un 97,9% pertanyen a l'escala bàsica. Una altra dada destacable és que els cossos policials no superen els 20 efectius.

Girona, el 17,2% de les policies
Cal dir que els cossos municipals que hi ha a la Regió Policial de Girona (37) suposen el 17,2% de les policies locals de tot Catalunya i, quant a efectius, el 10,2%, pels 1.103 que hi tenen desplegats. Els punts de Catalunya amb més efectius són a la Regió Metropolitana de Barcelona amb 2.953 efectius que corresponen a la Guàrdia Urbana. A la Metropolitana Nord hi ha 75 cossos policials i 2.930 efectius i a la Metropolitana Sud, 1.864 de 37 cossos.

Les actuacions més freqüents que fan les policies locals, segons l'informe d'Interior, se centren en la seguretat ciutadana (26,6%) i el trànsit i la seguretat viària (25,5%). Durant l'any passat l'activitat policial de les policies locals va traduir-se en 8.563 detencions i un total de 100.980 fets delictius.

Si s'analitzen els fets delictius que les policies locals introdueixen al sistema informàtic cal dir que cada cop van més a l'alça.

Des del 2013 han crescut un 2,6% i l'any passat se'n van introduir 100.980. Les dades mostren que la concentració delictiva és de fets contra el patrimoni, que representen el 76%. Els més freqüents són els delictes contra la seguretat viària, amb 11.657 fets.

Cal destacar també que les policies locals porten a terme una activitat important com a policia administrativa i assistencial, així com actuacions encaminades a la prevenció del delicte i al manteniment de la convivència. Si tenim també en compte aquests serveis, que no queden recollits al sistema informàtic policial compartit, el total de serveis realitzats per les policies locals al llarg de l'any 2017 és de 2.730.543, el que suposa una mitjana de 269,7 serveis anuals per agent.

El tercer lloc en serveis
Si s'analitzen les dades per regions policials, trobem una clara concentració de serveis a les regions policials amb més població i cossos policials, com són les regions policials metropolitanes i a la Regió Policial de Girona. Només la Guàrdia Urbana de Barcelona efectua el 13,2% dels serveis anuals. La Regió Policial de Girona és la tercera pel que fa al nombre de serveis. El 2017 en van fer 462.552, i suposen el 16,9% del total.

Entre totes les regions policials catalanes, les policies locals van realitzar el 2017 fins a 2.730.543 serveis. Això representa una mitjana de 269,7 serveis cada any per agent. S'ha de dir que la Guàrdia Urbana de Barcelona en va fer 359.827, i a la Regió Metropolitana Nord, 895.126 (32,8%).

L'informe del departament d'Interior s'ha elaborat a partir de l'anàlisi del qüestionari Memòria anual 2107 tramès a totes les policies locals de Catalunya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook