L'Ajuntament de Girona vol ampliar els sectors de la ciutat on la velocitat màxima permesa és de 30 quilòmetres per hora, les denominades «zones 30». Un projecte que s'està estudiant des del consistori i que es té previst portar a la taula de mobilitat. La voluntat és aplicar aquesta mesura a diferents trams de la ciutat de Girona, com és el barri de Pla de Palau- Sant Pau, on en un futur immediat hi haurà la nova Clínica de Girona i l'Institut Ermessenda.

«Es tracta d'una zona que actualment compta amb una estació de Girocleta, situada al carrer Riu Freser, però que és impossible encabir-hi un carril bici dintre de la ramada», explica el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. Davant d'això, la intenció del consistori és convertir diferents carrers del barri en Zona 30. Això significa que bicicletes i vehicles tindran la mateixa prioritat en la calçada i que, per tant, els conductors s'hauran d'adaptar a la velocitat dels ciclistes que és com a màxim 30 quilòmetres per hora.

Aquests trams quedaran indicats amb una rètol de Zona 30, així com amb els sharrow (una silueta d'una bicicleta dibuixada sobre la carretera). «Això serveix, sobretot, per advertir els conductors que aquell carrer és compartit entre bicicletes i vehicles», explica Alcalà.

Aquesta mesura ja funciona en diferents carrers de la ciutat de Girona. És el cas del barri de Santa Eugènia, on els ciclistes poden circular d'una forma «tranquil·la i segura» pel mig de la calçada. «Aquesta mesura té un doble objectiu. Per una banda, reduir la velocitat dels vehicles que circulen pels carrers de la ciutat i, per l'altra, reduir el nombre de ciclistes que circulen per la vorera, permetent que puguin anar per carreteres segures», apunta el regidor de Mobilitat.

Tots aquests canvis s'introduiran en el nou Pla de Mobilitat. Segons expliquen, el consistori ja treballa per renovar aquest pla que va entrar en vigor el 2014. Un dels objectius principals és, precisament, l'ampliació de la xarxa Zona 30. «Aquesta és la idea de l'actual equip de govern per pacificiar la mobilitat dins de la ciutat i perquè així la gent que vulgui creuar Girona ho faci per vies alternatives com és l'autopista», explica Alcalà.

El pla es treballarà en la taula de mobilitat juntament amb les comissions de treball, com és Mou-te en Bici. Un espai on també s'haurà de regular una normativa pels monopatins i patinets. «Tot aquest tema s'ha de regular», apunta el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona.