08 de abril de 2018
08.04.2018

La xifra d'al·legacions rebutjades per multes de trànsit creix del 58 al 73%

Els veïns de Girona van presentar 740 escrits de defensa el 2017 i només se´n van estimar 200

08.04.2018 | 06:30
La xifra d'al·legacions rebutjades per multes de trànsit creix del 58 al 73%

L´Ajuntament de Girona no estima ni un terç de les al·legacions presentades per multes de trànsit i circulació posades per la policia municipal. Rebutja aproximadament el 73% dels casos, quan fa dotze mesos ho feia en un 58%. Les al·legacions són per a tot tipus d´infraccions: parlar pel mòbil, no portar el cinturó o el casc, excés de velocitat, aparcar incorrectament o saltar-se un semàfor, entre altres.
Si es miren les dades concretes, l´any passat només es van acceptar 200 al·legacions de les 740 presentades. Són, aproximadament, un 27% dels casos en què el denunciat va al·legar. La resta d´escrits (un 73%) es van rebutjar. Per contra, l´any 2016 s´havien estimat 453 de 1.074 al·legacions, xifra que significa un 42% del casos. En el 58% restant es va rebutjar l´escrit de la persona denunciada. Per tant, els ciutadans van presentar menys al·legacions el 2017 que el 2016 i, a més, l´Ajuntament en va rebutjar més.
Una situació similar va succeir amb els recursos presentats. Se´n van rebutjar 90 de 130 (pràcticament el 69%), quan l´any 2016 se n´havien rebutjat 88 de 174 (un 50,6%). En aquest cas, també es dona la circumstància que els ciutadans van recórrer menys però l´Ajuntament, a més, en va acceptar menys que l´any anterior. La diferència entre una al·legació i un recurs ve determinada pel moment en què es troba el procediment quan es presenten els escrits de defensa del denunciat. Entre altres, aquest fet ve determinat pel moment en què es troba la tramitació i en funció del procediment que se segueix, per exemple si és abreujat o si és ordinari.
Aquests descensos comparatius entre els dos darrers anys es repeteixen amb altres tipologies de resolucions. Aquests altres tipus indiquen que l´any 2017 se´n van admetre 229 de 414, quan l´any anterior se n´havien estimat 366 de 548. Com en els anteriors casos, el 2017 hi va haver menys veïns que van presentar recursos respecte a l´any anterior.
El nombre de multes de la policia municipal per temes relacionats amb el trànsit i la circulació de vehicles al nucli urbà de Girona va baixar un 9,80% l´any passat respecte al 2016. En total es van tramitar 39.414 expedients, dels quals 17.976 (un 45,61%) corresponien a denúncies formulades a les àrees blaves i verdes d´aparcament, segons consta a la memòria d´activitats de l´àrea de Mobilitat i Via Pública del darrer any. L´any anterior les denúncies havien estat, en total, 43.697, de les quals 19.214 corresponien a les zones d´aparcaments de pagament en superfície.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook