04 de abril de 2018
04.04.2018

L'Ajuntament ha multat 8 empreses en un any per incomplir els contractes signats

Hi ha casos on s'havia de seleccionar treballadors i no es va fer, entregues defectuoses o fora de termini i serveis amb deficiències

04.04.2018 | 06:30
El parc Central, on hi ha manca d´inversió en manteniment de les fonts.

Els contractes es firmen per complir-se. Si el document firmat obliga a contractar determinats treballadors segons les seves capacitats, s'ha de fer. O si hi ha un termini d'entrega d'un projecte, s'ha de finalitzar el treball o el lliurament dins del termini.

Amb aquesta premisa, l'Ajuntament de Girona es mira amb lupa tots els projectes i obres que encarrega per tal que les empreses contractades compleixin el que van acceptar que farien en el seu dia, quan van firmar l'adjudicació. Al llarg del darrer any, les inspeccions han detectat vuit serveis o projectes que no complien el que s'havia encarregat i, després de reclamar-ho en diverses ocasions, se les ha acabat sancionant. En realitat hi ha més societats que, inicialment, intenten no complir amb allò estipulat, però un cop atrapades acaben fent el que havien promès.

La tinent d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, insisteix que «no es pot dir que es farà una cosa i després no fer-la». «S'ha de fer tot allò que hi ha escrit al contracte, punt per punt», assenyala.

En aquest sentit, recorda que els diners que l'Ajuntament destina als projectes contractats i adjudicats «són públics i han de gestionar-se bé perquè s'han d'utilitzar per al benefici de tota la ciutat» i apunta que «les empreses saben a què s'atenen si no compleixen».

Antigament, el seguiment dels treballs requeia en mans dels polítics, però un canvi de normativa va posar el focus en els tècnics municipals dels ajuntaments. Ara ells són els responsables de comprovar que realment s'ha fet allò licitat en un concurs públic i signat per l'empresa i per l'Ajuntament. Això ha augmentat els controls de l'execució dels contractes. De fet, antigament pràcticament no es veien penalitzacions a empreses que no acabaven correctament els treballs. «Ara fem auditories i revisions i les empreses han de complir», afirma Planas.


Plaça Josep Pallach


Aquest darrer any hi ha hagut imposicions de penalitzacions per motius ben diversos. Una empresa sancionada és la que feia les obres d'urbanització de la plaça Josep Pallach. El contracte establia que l'empresa havia de reservar un lloc de treball per a una persona entre les que proposés l'Ajuntament, en el que es coneix com a clàusula social. La penalització per l'incompliment va ser de l'1% de l'import d'adjudicació de l'obra. La multa va ser de 2.055 euros.

Fonts del parc Central i Migdia

La manca de diversos aspectes relacionats amb el manteniment de les fonts del parc Central i del parc del Migdia ha suposat l'imposició de tres sancions a la mateixa empresa. Almenys dues de les multes van ser per 150 euros cadascuna. La causa era l'avaria d'una bomba que no funcionava correctament.

Entrega d'un camió cistella

L'empresa que havia d'entregar un camió cistella per a la brigada d'enllumenat va donar el vehicle molt més enllà del que establia el plec de condicions aprovat. Això li va suposar una penalització diària de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. En total, van ser 98 dies i l'import de la multa va ser 1.107 euros.

Carril bici del Pont Major

Les obres de connexió del Pont Major amb Campdorà van acabar més tard de l'establert. En concret, mancava executar la partida de la senyalització horitzontal decorativa amb pintura termoplàstica. Van tardar 23 dies per entregar el projecte acabat. Per cada dia se li van imposar 0,20 euros per cada mil euros del contracte. La penalitat diària era de 21,81 euros i la suma final de la sanció va ser d'un total de 501,63 euros.

Servei de jardineria

L'Ajuntament va imposar una multa de 1.001 euros, en concepte d'infracció greu, a l'empresa adjudicatària del contracte dels serveis de manteniment de la jardineria dels parcs, jardins i arbrat viari de determinades zones urbanes de Girona ja que, segons les actes d'inspecció, hi havia menys personal que el designat en l'oferta.

Manteniment dels semàfors

El consistori també ha tirat endavant la imposició de penalitzacions per l'incompliment de dues de les actuacions de millores ofertades en el contracte de manteniment, reparació i obres de noves instal·lacions dels elements semafòrics de la ciutat. Les millores les ofereixen les empreses ofertants a més del que exigeix l'Ajuntament en el contracte i poden ajudar a decantar la tria d'una empresa o una altra.

Subministrament d'arbres

Un altre cas va afectar el subministrament de 322 arbres, dels quals 26 estaven en mal estat. Se la va obligar a substituir-los en un termini màxim de deu dies. Aquest 2018, s'ha repetit la situació i el procediment.

Servei d'atenció domiciliària

També s'han iniciat els tràmits per a la imposició d'una penalització a l'empresa prestatària del Servei d'Atenció Domiciliària per a persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en concepte d'infracció greu, per no haver-se assignat la persona del coordinador tècnic al Servei d'Atenció a Domicili durant tot l'any 2017, tot i que era obligatori.

La idea de l'Ajuntament és deixar clar a aquelles empreses que vulguin participar als seus concursos públics que qui vulgui saltar-se les normes o condicions que la mateixa empresa ha signat voluntàriament, tindrà una penalització perquè no hi haurà vista grossa ni màniga ampla.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook