Millorar la seguretat als barris amb un simple missatge de mòbil. Amb aquesta voluntat, l'Ajuntament de Girona ha començat a posar en marxa un servei de Whatsapp per tal que els veïns, a través de les corresponents associacions de cada barri, puguin fer-li arribar les queixes o preocupacions relacionades amb aquesta matèria, tal com ja s'ha fet anteriorment amb la neteja. Sempre que no siguin casos greus -llavors s'ha de trucar directament a la policia municipal, al 092-, l'Ajuntament, en rebre els avisos, els classifica segons la seva urgència: els de tipus A es resolen en un màxim de 24 hores, els de tipus B amb un període d'entre 24 i 48 hores i els de tipus C en un màxim d'un mes. El servei està actiu de les nou del matí a les nou del vespre, tant els dies laborables com els caps de setmana, i es poden enviar whatsapps amb imatges o so si és necessari.

Aquest sistema d´avisos, que l´any 2016 va començar a funcionar amb qüestions relacionades amb la neteja, s´aplicarà ara a l´àmbit de la seguretat. Pel que fa als avisos del grup A, és a dir, que l´Ajuntament es compromet a resoldre en qüestió d´hores, inclou els sorolls en domicilis, al carrer o en locals; les molèsties provocades per animals, delictes contra la salut pública (drogues) o destrosses a equipaments infantils, entre altres. Pel que fa al grup B (resolució en 24-48 hores), s´inclouen qüestions relacionades amb la publicitat il·legal, indigència, avaries en l´enllumenat públic o particular o incidències de la Girocleta, entre altres. Finalment, el grup C (resolució en màxim d´un mes) inclou els vehicles abandonats, les avaries de semàfors, calçades en mal estat o problemes de clavagueram.

Tot i això, quan hi ha casos greus -accidents, robatoris, maltractaments...- caldrà trucar directament a la policia.

AVISOS de TIPUS A

(Es resoldran en un màxim de 24 hores)

1-Problemes de circulació

2-Sorolls en domicilis

3-Sorolls a la via pública

4-Sorolls en locals/activitats

5-Control/molèsties d'animals

6-Tinença de drogues locals/domicilis/via pública

7-Consum de drogues locals/domicilis/via pública

8-Tinença d'armes locals/domicilis/via pública

9-Aldarulls a les vies (baralles)

10-Infracció a la llei d'espectacles

11-Infracció a la llei d'horaris comercials

12-Ocupació d'immoble

13-Estafa

14-Defraudació fluid elèctric i altres danys (Si és flagrant han de trucar al 092)

15-Altres delictes contra la propietat

16-Delictes contra l'ordre públic

17-Delictes contra la salut pública (drogues)

18-Originar un risc greu per la circulació

19-Identificació de persones sospitoses

12-Alarma persona/entitat privada

21-Alarma d'un organisme públic

22-Alarma de vehicle

23-Baralla/conflicte a

la via pública

24-Baralla/conflicte en espai privat

25-Baralla/conflicte en espai d'oci

26-Assistència a ferits/malalts/víctimes

27-Substàncies relliscant i/o perilloses al mig del carrer

28-Substàncies relliscant i/o perilloses a la vorera

29-Fuita de gas

30-Fuita d'aigua

31-Destrosses a equipaments infantils (parcs/jardins)

32-Anomalies amb animals salvatges

33-Obertura/tancament d'espais municipals

34-Problemes amb gossos via pública

35-Problemes amb gossos a domicilis

AVISOS TIPUS B

(Es resoldran en un període d'entre 24h i 48h)

1-Publicitat il·legal

2-Indigent/mendicitat a la via pública

3-Objectes perduts, recuperats o trobats

4-Anomalia/avaria en l'enllumenat públic

5-Anomalia/avaria en l'enllumenat particular

6-Problemes funcionament d'algun servei municipal

7-Anomalia/avaria de pilones fixes

8-Anomalia/avaria pilones mòbils

9-Incidents Girocleta

10-Queixes per actuació policial

11-Felicitació per actuació policial

AVISOS TIPUS C

(Es resoldran en

un màxim d'un mes)

1-Vehicles abandonats

2-Anomalies/avaries senyals verticals

3-Anomalies/avaries marques vials

4-Anomalies/avaries en semàfors

5-Anomalies/avaries en calçada

6-Millores/canvis circulatoris

7-Vorera en mal estat/deteriorada

8-Avaries de clavegueram

9-Avaries en altres mobiliaris urbans

10-Pintades de grafitis (neteja)

11-Anomalia/avaria en zona blava o verda d'aparcament

AVISOS al 092

(Telèfon de la Policia Municipal)

1-Accident de trànsit

sense ferits

2-Accident de trànsit

amb ferits

3-Accident de trànsit

amb morts

4-Furt

5-Robatori en habitatge/domicili

6-Robatori en local comercial/empresa

7-Robatori interior de vehicle

8-Robatori de vehicle

9-Altres robatoris amb força

10-Robatori amb violència o intimidació

11-Mort/suïcidi/intent de suïcidi

12-Lesions

13-Maltractament en l'àmbit de la llar

14-Delictes contra la llibertat sexual

15-Desaparició de persones o animals

16-Sorolls a domicilis

17-Aldarulls a les vies (baralles)

18-Originar un greu risc a la circulació

19-Baralla/conflicte en la via pública

20-Baralla/conflicte en espai privat

21-Baralla/conflicte en espai d'oci

22-Assistència a ferits/malalts/víctimes

23-Existència de substàncies relliscants i/o perilloses al carrer

24-Existència de substàncies relliscants i/o perilloses a la vorera

25-Fuita de gas

26-Fuita d'aigua d'algun privat

27-Baralla/conflicte en espai d'oci

28-Assistència a ferits/malalts/víctimes

29-Fuita de gas

30-Fuita d'aigua