20 de setembre de 2016
20.09.2016
40 Años
40 Años
Diputació de Girona

El ple de la Diputació aposta per unes comarques gironines desmilitaritzades

L'objectiu dels grups també és aconseguir una administració socialment responsable

20.09.2016 | 15:41
Pere Vila, al mig, amb els vicepresidents de la Dipuació

Una administració socialment responsable i unes comarques gironines desmilitaritzades són els objectius que el ple de la Diputació de Girona s'ha marcat aquest dimarts mitjançant l'aprovació de dues mocions. Totes dues propostes s'han aprovat per unanimitat pels grups presents al plenari: CiU, PSC, ERC, CUP i IdS.

Administració socialment responsable

La moció per una administració socialment responsable, presentada per iniciativa d'ERC, proposa entre d'altres, incorporar en tots els contractes públics una clàusula que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials o empreses interposades no puguin realitzar operacions financeres en paradisos fiscals. La moció també acorda redactar una "Guia de bones pràctiques" en matèria bonificacions fiscals i d'altres iniciatives a l'abast dels municipis, amb l'objectiu de protegir aquelles persones o col·lectius en situacions vulnerables.

Pel que fa a la protecció de l'ocupació de qualitat i del teixit empresarial de les comarques gironines el text determina que es mantindran trobades amb els representants de les organitzacions empresarials i sindicals per tal d'analitzar plegats problemàtiques conjuntes i intentar prevenir-les

Tanmateix s'establiran, conjuntament amb la resta d'agents socials, els protocols d'intervenció i actuació en el cas d'empreses que es trobin en situació de crisi. En aquest sentit la Diputació de Girona es compromet, si s'escau, a posar a disposició dels ajuntaments una estructura d'assessorament tècnic.

Comarques gironines desmilitaritzades

Pel que fa a la moció per unes comarques gironines desmilitaritzades, presentada per iniciativa de la CUP, estableix que la Diputació farà totes les accions necessàries per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l'ens local que correspongui, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús a les comarques gironines, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil. El text també rebutja, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d'exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i determina no assistir com a institució a les desfilades militars i altres actes d'aquest tipus en espais civils de la demarcació de Girona.

La moció estableix, a més, que es farà arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars. En aquest sentit, es promourà que els ens locals actuïn de la mateixa manera. A més, també es vol evitar la presència de l'exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i s'insta als organitzadors d'espais educatius i promocionals, com l'ExpoJove de Girona, que actuïn d'aquesta manera.

Compte general i Fundació Social Infància

D'altra banda, durant el ple d'avui també s'ha donat llum verda a l'aprovació definitiva del compte general de la Diputació de l'exercici 2015 (amb el suport de CiU, PSC, ERC i IdS, i l'abstenció de la CUP) i l'adhesió de la Diputació a l'entitat Fundació Social Infància (amb el suport de CiU, PSC, ERC i IdS, i el vot en contra de la CUP)

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook