24 de juny de 2016
24.06.2016

La recollida selectiva a Girona arriba a un 46,97 per cent i suma 17.691 tones

Els gironins generen més residus el 2015 que el 2014 però augmenten considerablement el nivell de reciclatge

24.06.2016 | 06:30
Els nous contenidors han avaforit el reciclatge, segons el govern local · Marc Martí

La generació de residus per habitant i dia ha augmentat a Girona, passant d'1,09 kg/habitant i dia el 2014 a 1,13 per habitant i dia el 2015. No obstant això, cal tenir en compte que el 2010 era de 1,20 kg/habitant i dia. I a més segueix lluny de la mitjana catalana, on ?l'any 2014 van ser 1,33 kg/ per habitant i dia. A més, malgrat l'increment de producció de deixalles en la dada gironina, el percentatge de brossa de rebuig ha disminuït dins el total de residus produïts, augmentant la recollida selectiva. L'any 2015 es va arribar a un 46,97% recollit selectivament, que representa un increment del 7,48% respecte a l'any anterior.

A nivell global s'observa un lleuger increment de la producció total de residus, augmentant un 3,42% i de totes les fraccions excepte el cartró comercial, que ha disminuït. Globalment s'han gestionat 1.328 tones més de residus que l'any anterior i ha augmentat la recollida selectiva a la ciutat en 1.231 tones de les diverses fraccions de residus en relació amb les dades de 2014. En total, s'han recollit 40.169 tones de residus de tota mena (tots els contenidors de recollida selectiva, abocaments a la deixalleria, mobles i estris vells, entre d'altres).

Les tipologies
Observant la recollida selectiva, es comprova un ascens des de l'any 2013, que representava un 37,11% respecte del total de residus, mentre que el 2014 va el 45,23% i l'any anterior el citat 46,97%. Al parer del vicealcalde i regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de Girona, Eduard Berloso, aquests increments dels darrers anys "consoliden els bon índexs de reciclatge assolits l'any anterior amb el desplegament de la càrrega lateral a tota la ciutat, amb un important augment del nombre de contenidors de recollida selectiva i l'apropament dels contenidors de paper i cartró i envasos a pràcticament la totalitat d'àrees d'aportació".

A banda dels residus traslladats a la deixalleria (11,72%), l'augment més gran del 2015 respecte de l'any anterior correspon a la fracció orgànica, amb un 9,02%. A continuació hi ha el paper als contenidors, que pugen un 7,83%. L'any passat es van recollir 2.246 quilos de paper. Tot i que en els darrers anys hi ha hagut una puja en aquest tipus de deixalles, l'any 2010 es van arribar a recollir 3.511 tones. Els envasos lleugers van sumar 1.425 tones, amb un increment del 2,80%. Novament, hi ha un ascens en els darrers anys, però no es va arribar als 2.309 de l'any 2010. Pel que fa al vidre, puja un 1,43% i retorna als nivells de l'any 2010.

Baixada del cartró comercial
Tan sols hi ha una fracció de recollida selectiva amb un descens i, a més, acusat. Es tracta del paper i cartró comercial, que l'any 2015 va tenir un descens de l'11,55 % respecte del 2014. Aquest 2015 s'han recollit 342 tones, per 387 de l'any anterior i lluny de les 756 de l'any 2010.

El vicealcalde i regidor de Medi Ambient ha explicat que aquest descens en la recollida coincideix amb un increment del preu del paper i cartró. Això fa que molta més gent tregui els cartrons del contenidors i els vengui pel seu compte. Eduard Berloso ha recordat que si els comerços volen donar aquests papers o catrons a persones que els ho demanen l'han de guardar directament a l'interior del seu establiment

L'any 2010 hi va haver una xifra molt alta de la recollida selectiva en totes les tipologies, excepte en fracció orgànica, que tot just s'estava implantant. De fet, aquell any, la recollida selectiva va sumar 16.040 tones i el 2015 han estat 17.691 tones.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook