01 de abril de 2016
01.04.2016

Girona espera cobrar quasi 31 milions en el període de cobrament de l'IBI

El calendari de pagament comença l'1 d'abril i inclou el pagament fraccionat en tres quotes si el total supera els cent euros

01.04.2016 | 06:30

L´Ajuntament de Girona inicia aquest divendres el calendari de cobrament dels tributs d´aquest any on espera recaptar, per exemple, quasi 31 milions per mitjà de l´impost sobre béns immobles (IBI). El consistori ha enviat 78.838 cartes als propietaris gironins de pisos, garatges i altres béns on espera cobrar una suma total de 30.990.994 euros. Es tracta del màxim possible al qual aspira l´Ajuntament, tenint en compte que sempre hi ha un tant per cent de gent que no paga per diferents motius. Per això, posteriorment, s´inicia un procés executiu (amb inici al 7 de juny), que pot acabar amb un embargament per tal d´aconse­guir els diners.

El període per pagar voluntariament, als bancs i caixes col·laborades amb l´Ajuntament en matèria de recaptació, és de l´1 d´abril al 6 de juny, ambdós inclosos. No obstant això, més d´un 90% dels residents a Girona té domiciliat aquest concepte. Molts d´aquests, a més a més, poden pagar en tres quotes. Són aquelles persones que tenen el servei de pagament domiliciat i que tenen un rebut superior als cent euros. Les dates de càrrec dels tres terminis seran a l´abril, al juliol i al novembre. Les fraccions seran d´exactament un terç en cada una de les quotes. La tinenta d'alcalde d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va explicar en el seu moment que la mesura serveix per facilitar el pagament a les famílies que, en un moment de crisi, tenen dificultats per pagar de cop.

Impost de circulació
També a partir de l´1 d´abril, i també als bancs o caixes o bé domiciliadament, s´haurà d´abonar, en període voluntari, l´impost de circulació o també denominat impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). En aquest cas, l´Ajuntament preveu cobrar més de cinc milions. En concret ha enviat 61.025 rebuts per un valor total de 5.322.337 euros. També es tracta del màxim possible, perquè sempre hi ha gent que no paga, perquè no vol o no pot. Com en l´IBI i amb la resta d´impostos i taxes, posteriorment s´inica un procés per la via executiva.

A més a més, aquest abril s´inicia també el cobrament d´altres quatre taxes, on el consistori preveu rebre uns cinc milions d´euros més. Per una banda, hi ha la taxa pel servei de conservació pel servei de recollida i gestió de residus d´activitats (establiments i negocis) i residus domiciliaris no inclosos en el rebut pel subministrament d´aigua. Per aquest concepte, el consistori gironí aspira recaptar 3.535.701 euros en 7.642 rebuts enviats.

Escombraries dels negocis
Una altra taxa és la del servei de conservació de cementiris. Aquí, l´Ajuntament espera rebre uns 360.765 euros en 13.018 pagaments de veïns. Respecte a la taxa pels serveis de control i tinença d´animals, s´han enviat 2.330 cartes i la previsió és ingressar uns 76.773 euros. Finalment, pel que fa a la taxa d´ocupació de la via pública, es prtén recaptar 861.585 euros en 8.368 euros. En aquest concepte s´hi inclouen els elements voladissos (com ara tendals i marquesines), reserves d´espais (entrades de vehicles i guals), materials i instal·lacions (expositors i jardineres), rètols sobre la via pública i quioscs. Sumant els dos impostos (IBI i de circulació) i les quatre taxes (escombraries a establiments, cementiris, tinença d´animals i ocupació de la via pública), el consistori preveu uns ingressos que superaran els 41 milions. En concret: 41.148.147 euros.

A banda de tot això hi ha els altres conceptes municipals que es cobren per mesos, trimestres i semestres. A més, a partir del 5 de setembre i fins al 21 de novembre, es farà el cobrament de l´imposit d´activitats econòmiques per determinades empreses, segons la seva facturació. En via executiva serà a partir del 22 de novembre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook