16 de setembre de 2015
16.09.2015

L'Ajuntament de Girona pressiona ara perquè el promotor s'endugui el Vol

Té quinze dies per treure'l i si no ho fa, el desmuntarà el consistori i ho carregarà a l'empresa

16.09.2015 | 06:30
El Vol segueix incrustat al carrer Santa Clara, penjant sobre l´Onyar.

Un decret d'alcaldia pressiona ara els promotors del Vol Gastronòmic per tal que retirin l'estructura que hi ha al carrer Sant Clara de Girona sota l'amenaça que si no ho fa, el treurà l'Ajuntament i els carregarà els costos. El decret el signa la regidora d'Ocupació, Empresa i Comerç, Glòria Plana, per autorització d'Alcaldia.

El decret requereix a l'entitat Vol Gastronòmic SL per tal que en el termini de quinze dies comptats a partir de la recepció del present decret, procedeixi a la retirada de les instal·lacions autoritzades el 24 de juliol de 2014 que es troben emplaçades sobre espai de domini públic al carrer Santa Clara cantonada pont de Pedra. Es desconeix si algú de l'empresa promotora ha rebut aquesta notificiació i, per tant, si els quinze dies han començat a comptar i des de quan. En tot cas, el mateix decret adverteix a la companyia que «en el supòsit d'incompliment total o parcial» del decret es «procedirà a la seva execució forçosa per conducte d'execució subsidiària essent la totalitat de les despeses a càrrec de la mercantil obligada sens perjudici de la imposició de multes coercitives en supòsit de nou incompliment».

Il·legal des del 30 de juny

La història del Vol Gastronòmic des que es va instal·lar a la ciutat és llarga. El 24 d'abril del 2014 es va autoritzar la col·locació de l'estructura amb caràcter temporal des del 19 de juliol de 2014 fins al 30 de juny de 2015. En aquell primer àpat hi va ser la que avui és la regidora d'Ocupació i qui signa el decret, Glòria Plana, que aleshores era regidora de l'oposició. El 15 de juliol passat ja es va signar un decret d'alcaldia on es reclamava la retirada de la instal·lació d'aquest espai efímer. Des del 30 de juny hi ha hagut multitud de formacions que s'han queixat perquè el Vol Gastronòmic continua en aquell punt. Ho ha fet la CUP, el PSC i ERC-MES.

En la retirada caldrà garantir que els materials i els residus generats per les tasques d'execució es treuran prenent les mesures cautelars i preventives sobre tot amb les aigües del riu i serveis existents. S'hauran de seguir les indicacions dels serveis tècnics municipals i la policia local. Tot plegat haurà de retornar a la seva tipologia original.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema