08 de novembre de 2014
08.11.2014

El PSC vol que Salt rebaixi l'IBI i les escombraries a les famílies amb menys diners

Els socialistes presenten al·legacions a les ordenances
i volen bonificacions per a les famílies amb menys ingressos

08.11.2014 | 06:30

El grup municipal del PSC a Salt ha presentat al·legacions a les ordenances fiscals aprovades inicialment per demanar una rebaixa de l'IBI (Impost de Béns Immobles) i de la taxa d'escombraries i que s'apliquin bonificacions a les famílies del municipi amb menys ingressos, en base a l'Indicador Públic de Renda amb Efectes Múltiples (IPREM). El PSC entén que el govern de CiU pot aplicar una reducció del 3,5% de l'IBI en base a la llei d'hisendes locals. "L'Ajuntament ha de ser sensible a les situacions de dificultat en què es troben moltes famílies. L'alcalde ha dit continuadament que la rebaixa que proposem és impossible d'aplicar quan la realitat és que la llei d'hisendes locals ho permet", es pregunta la portaveu i candidata socialista, Iolanda Pineda. De fet, segons Pineda, el batlle utilitza aquesta llei per "aplicar reduccions a bancs i caixes que dediquin els pisos buits de la seva propietat al lloguer per a estudiants". "Per què beneficia els bancs i les caixes i no aplica la mateixa política a les famílies que ho necessiten?", ha qüestionat.
Per als socialistes, CiU no té projecte: "No és propi posar com a excusa de la dificultat de la gestió, com ha fet l'alcalde, per no aplicar mesures de bonificacions a favor de les famílies desafavorides". A parer de Pineda, "fa tot l'efecte que l'alcalde no accepta aquestes propostes perquè vénen del nostre grup" i creu que Torramadé "pensa equivocadament que castiga el PSC amb aquesta actitud però a qui realment penalitza és els saltencs que sortirien beneficiats amb aquestes mesures".
La reducció del 3,5% de l'IBI que proposa el PSC serviria per reduir l'augment del 13,8% que van patir els ciutadans de Salt de resultes de l'increment suplementari del 10% aprovat pel Govern de l'Estat el 2012.
Els socialistes, a més, proposen bonificacions en aquest impost i en la taxa d'escombraries a partir del nombre de residents per família i segonsels ingressos.
En relació amb les qüestions referides al medi ambient, el PSC proposa una bonificació del 50% de l'IBI als immobles, que sense cap obligació per fer-ho, hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar i bonificacions de la taxa d'escombraries i d'ús de la deixalleria municipal.
Alhora, els socialistes proposen una bonificació del 50% en la taxa d'escombraries per la gestió pròpia de residus orgànics (autocompostatge) que no seria acumulable amb la de l'ús de la deixalleria; i una bonificació, també del 50%, en l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per l'ús de vehicles ecològics.

Altres al·legacions
També en matèria de medi ambient, el PSC planteja que els propietaris d'animals de companyia que acreditin l'adopció procedent de centres protectors d'animals abandonats, tindran una bonificació del 50% de la quota durant tot el temps que l'animal estigui inscrit al cens d'animals domèstics.
Finalment, recorden la cessió de la gestió de cobrament del impostos i taxes al Xaloc, va comportar una sèrie de modificacions en el model de gestió que afecten directament els contribuents. Per això el PSC proposa que el rebuts fraccionats, ho siguin a partir de 30 euros i no de 90 euros, com es fa a partir de canvi de model gestio? i que el cobrament dels rebuts domiciliats es realitzi com a màxim 15 dies abans de la finalització del període en voluntària i no amb un mes d'antelació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema