14 de març de 2013
14.03.2013

Una sentència impedeix que Girona cobri taxes a Telefónica per passar cables per sòl públic

L'Ajuntament tenia pendents de cobrament uns 990.000 euros corresponents als anys 2005, 2006 i 2007 i que ara no podrà cobrar

14.03.2013 | 06:30

Una sentència del Tribunal Superior de la Unió Europea ha impedit a l'Ajuntament de Girona que pugui cobrar una taxa a les empreses de telefonia mòbil. En concret l'Ajuntament havia reclamat a l'empresa Telefónica Móviles de España SAU una taxa per fer passar els cables per sòl públic durant els anys 2005 a 2007. La suma de la taxa per aquests tres anys s'elevava a 990.000 euros (uns 33.000 per cadascun dels anys). La companyia no va voler pagar l'import i va recórrer la decisió. Aleshores, el consistori va decidir, a partir de l'any següent, no imposar la taxa a l'espera que es resolessin els recursos. Dues sentències donaven la raó a l'Ajuntament (una del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i una altra del Tribunal Suprem). Finalment, una tercera i darrera sentència ha estat favorable als interessos de l'empresa de telefonia mòbil, ja que considera que utilitza la xarxa de la seva propietat, la de Telefónica de España SAU, de la qual n'és filial.
El conflicte va començar l'any 2005. Diversos estudis tècnics, econòmics i jurídics realitzats pel Consorci Localret, amb el suport de les diferents associacions de municipis (FEMP i AMC), van servir a l'Ajuntament per decidir-se a tramitar expedients per liquidar la taxa a les empreses de telefonia mòbil. Inicialment es va fer per als exercicis 2005, 2006 i 2007. En començar un procés judicial, es va optar per no fer-ho als anys següents, a l'espera de veure com es pronunciaven els tribunals de justícia.
Respecte als anys 2005, 2006 i 2007 aquesta taxa liquidada per l'Ajuntament de Girona es va impugnar als jutjats contenciosos administratius i els recursos contenciosos administratius estaven suspesos a l'espera de la resolució d'una qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal Suprem al Tribunal Superior de la Unió Europea, per quan l'empresa de telefonia al·legava incompliment de la normativa comunitària.
En un principi els tribunals, tan de Catalunya com el Suprem, es van pronunciar a favor de la decisió del consistori gironí. Però posteriorment, arrel d'una sentència recent del Tribunal de la Unió Europea, ha canviat el criteri jurídic, considerant que únicament han de tributar en aquesta taxa les empreses de telefonia mòbil que siguin propietàries de la xarxa instal·lada en domini públic local, però no les empreses de telefonia mòbil que no son propietàries i que utilitzen la xarxa propietat d'altres empreses. En la realitat, no hi ha cap empresa de telefonia mòbil propietària de la xarxa, que és propietat de l'anterior empresa monopolística Telefónica de España SAU. I aquesta presta els serveis de telefonia mòbil, a través d'una filiat que és Telefónica Móvoles de España SAU. O sigui, que es considera que s'utilitza la xarxa de la pròpia companyia.
Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha considerat necessari acordar la revocació de les taxes liquidades que estan pendents de recursos contenciosos administratius o, en el seu cas, l'aplanament dels recursos contenciosos indicat, per evitar que recaiguin sentències que seguiran la interpretació jurídica del tribunal europeu estimant els recursos interposats per les empreses i que comportarà la imposició de costes a l'Ajuntament, tal com ha passat amb un recurs de l'Ajuntament de Camprodón. Així mateix, per part de l'Ajuntament es revisaran altres liquidacions de la taxa que s'hagin pogut generar a altres empreses de telefonia mòbil.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema