Nou revés a la llei de benestar animal. La norma de protecció, drets i benestar dels animals, aprovada el març, obligava a contractar una assegurança per a gossos, fer un curset de «tinença responsable» per als amos i identificar determinats animals inclosos en un llistat positiu a partir del 29 de setembre, però a l’estar en funcions el Govern la seva aplicació es retarda, ja que aprovar un desenvolupament reglamentari específic.

Així ho ha confirmat la Direcció General de Drets dels Animals, dependent del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2023, en una circular en què es reconeix que la contractació obligatòria de l’assegurança de responsabilitat civil per als gossos es posposa fins que s’aprovi un reglament que desenvolupi la norma. L’assegurança de responsabilitat civil és una pòlissa que cobreix els danys que aquests animals poden provocar a tercers, ja siguin materials, a un altre animal o fins i tot a una persona, i serà obligatori per als més de 9 milions de gossos que es calcula que hi ha a Espanya, segons l’associació Afaac.

Entre altres qüestions, el reglament haurà de determinar el capital mínim amb què s’haurà de cobrir aquests animals. Segons la patronal de les companyies d’assegurances espanyoles, Unespa, els gossos estan darrere de la majoria de sinistres relacionats amb mascotes i provoquen sobretot danys materials, amb un cost mitjà de 466 euros. Per exemple, com recorda el Ministeri, en el cas dels gossos «potencialment perillosos» existeix una normativa específica vigent que obliga els seus amos a tenir una cobertura mínima de, almenys, 120.000 euros.

No obstant, el Ministeri també avisa que és freqüent que aquest tipus d’assegurança estigui inclosa en les de la llar, per la qual cosa des del departament que dirigeix Sergio Antonio García Torres recomana els amos d’un gos preguntar la seva companyia asseguradora abans de fer altres gestions.

Increment de les contractacions

Malgrat que l’obligació es retarda i que des del Ministeri afirmen que algunes normatives «autonòmiques i locals» estableixen ja la necessitat de disposar d’assegurança de responsabilitat civil per als gossos, des de companyies d’assegurances com Mapfre o SegurCaixa Adeslas han afirmat a EFE que en els últims mesos s’està generant un «augment» de l’interès per la contractació de pòlisses per a mascotes que arriba a elevar la contractació al 20% en el cas de les grans ciutats.

El preu d’una assegurança així parteix des dels 30 euros en el cas de Mapfre, 5,85 euros al mes en el cas de SegurCaixa Adeslas i els 38 euros anuals en el cas d’AXA, i segons el comparador Rastreator, el preu mitjà se situa en 38 euros anuals, segons xifres recollides per EFE. A més, les companyies d’assegurances ofereixen pòlisses més completes que inclouen l’assistència veterinària, la indemnització davant pèrdua o robatori de la mascota i les despeses derivades d’una possible denúncia en què l’animal es pogués veure embolicat que poden arribar fins als 500 euros l’any.

Tampoc entrarà en vigor el 29 de setembre i fins que hi hagi un reglament específic la realització del curs de tinença responsable per als amos d’un gos o la identificació d’animals inclosos al llistat positiu, que no siguin de les espècies gos, gat i fura.