El Dia de la Dona també es va viure a l'Asil Vilallonga de Figueres. En una iniciativa impulsada per Patrícia Duran, un grup de dones es van sumar a les activitats fetes al jardí, a l'aire lliure. «Va ser una proposta que es va agafar amb moltes ganes i molta implicació», explica Duran.

Uns dies abans es va fer un col·loqui sobre el tema, reflexionant sobre com era abans i en l'actualitat. Les participants van començar a dissenyar cartells per poder transmetre aquest dia especial als altres residents i treballadors de la residència. A banda de treballar la psicomotricitat fina fent els llaços liles perquè tothom en portés, van escriure un text per llegir al pati on explicava una mica la trajectòria de la dona, des del moment que no tenia dret a votar fins a arribar a la igualtat que volem entre homes i dones. No va faltar una passejada al ritme de la música de Bebe. Tot seguit van acabar ballant i cantant amb molta alegria i satisfacció.